2021, ഒക്‌ടോബർ 21, വ്യാഴാഴ്‌ച

സിബിഎസ്‌ഇ: പരീക്ഷ കേന്ദ്രങ്ങൾ മാറാം

                                     


പത്തും പന്ത്രണ്ടും ക്ലാസുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങളിൽ മാറ്റം അനുവദിക്കുമെന്ന് സിബിഎസ്‌ഇ പറഞ്ഞു .പ്രവേശനകേന്ദ്രത്തി ലല്ലാതെ മറ്റിടങ്ങളിൽ വിദ്യാർ ത്ഥികൾ പരീക്ഷ എഴുതാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങൾ മാറ്റി സജ്ജീകരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ പെട്ടന്ന് തന്നെ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് സിബിഎസ്‌ഇ അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ആദ്യം ടേം പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രവേശനം നേടിയ വിദ്യാർഥികൾ അതാത് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇല്ലെന്ന് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ തീരുമാനം .ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് പ്രവേശനം നേടിയ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നല്ലാതെ ഇത്തവണ പരീക്ഷയെഴുതാൻ സാധിക്കും . ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരീക്ഷ കേന്ദ്രം മാറ്റാൻ കഴിയില്ലെന്നും സിബിഎസ്‌ഇ പരീക്ഷ കണ്ട്രോളർ അറിയിച്ചു.10,12 ക്ലാസുകളിലെ ആദ്യ ടേം പരീക്ഷകൽ നവംബർ 30, ഡിസംബർ 1 തീയതികളിൽ തുടങ്ങും.

മേജർ വിഷയങ്ങളാണ് അന്ന് തുടങ്ങും . 10-ാം ക്ലാസിന്റെ മൈനർ വിഷയങ്ങളിലെ പരീക്ഷകൾ നവംബർ 17നും 12-ാം ക്ലാസിന്റേത് 16നും ആരംഭിക്കുംപരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിന്റെ എളുപ്പത്തിനു വേണ്ടി മേജർ , മൈനർ വിഷയങ്ങളായി തരം തിരിച്ചാണ് ആദ്യ ടേം പരീക്ഷ നടത്തുകയെന്നു സിബിഎസ്‌ഇ നേരത്തേ പറഞ്ഞിരുന്നു .

ഹിന്ദി, കണക്ക്, സയൻസ്, ഇംഗ്ലിഷ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ മേജർ വിഭാഗത്തിലും തമിഴ്, മലയാളം തുടങ്ങിയ ഭാഷകൾ,സംഗീതം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ മൈനr വിഭാഗത്തിലുമാണ്. സാധാരണ സിബിഎസ്‌ഇ പരീക്ഷകൾ 10.30നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്.90 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള ഒബ്ജക്ടീവ് രീതിയിലുള്ള പരീക്ഷകള് രാവിലെ 11.30 ന് ആരംഭിക്കും. തയാറെടുപ്പിനു നല്കുന്ന 15 മിനിറ്റ് സമയം ഈ വട്ടം 20 മിനിറ്റായിഉയത്തി
കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് .

0 comments: