2021, ഒക്‌ടോബർ 16, ശനിയാഴ്‌ച

കേരളത്തിലെ 8,9,10 ക്ലാസ് ,എല്ലാ പ്രൊഫഷണൽ ,ഡിഗ്രി കോഴ്സ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ,പിജി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസ ഗ്രാൻറ് ഒക്ടോബർ 20 മുതൽ അപേക്ഷിക്കാം

 
കേരള തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡിൽ വരിക്കാരായ തൊഴിലാളികളുടെ മക്കൾക്ക് 2021-2022 വർഷത്തേക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ ഗ്രാന്റിന് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.  www.labourwelfarefund.in എന്ന സൈറ്റിലൂടെ അപേക്ഷിക്കണം.ഒക്ടോബർ 20 മുതൽ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം  ഡിസംബർ 20 ആണ് അവസാന തീയതി  .

ആർക്കൊക്കെ അപേക്ഷിക്കാം?

2021-2022 അദ്ധ്യയന വർഷത്തിൽ 8, 9, 10, എസ്എസ്എൽസി  പ്ലസ് വൺ/ബി.എ/ബി.കോം/ബി.എസ്‌സി/എം.എ/എം.കോം/എം.എസ്.ഡബ്ല്യു/ എം.എസ്‌സി/ ബി.എഡ്/ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്‌സുകളായ എൻജിനിയറിങ്/ എം.ബി.ബി.എസ്/ ബി.ഡി.എസ്/ഫാംഡി/ ബി.എസ്‌സി നഴ്‌സിംഗ് / പ്രൊഫഷണൽ പി.ജി കോഴ്‌സുകൾ / പോളിടെക്‌നിക് ഡിപ്ലോമ/ റ്റി.റ്റി.സി/ ബി.ബി.എ/ ഡിപ്ലോമ ഇൻ നഴ്‌സിംഗ്/ പാരാ മെഡിക്കൽ കോഴ്‌സ്/ എം.സി.എ/ എം.ബി.എ/ പി.ജി.ഡി.സി.എ/ എൻജിനിയറിങ് (ലാറ്ററൽ (എൻട്രി) അഗ്രികൾച്ചറൽ/ വെറ്റിനറി/ ഹോമിയോ/ ബി.ഫാം/ ആയുർവേദം/ എൽ.എൽ.ബി (3 വർഷം, 5 വർഷം) ബി.ബി.എം/ ഫഷറീസ്/ ബി.സി.എ/ ബി.എൽ.ഐ.എസ്.സി/ എച്ച്.ഡി.സി ആന്റ് ബി.എം/ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഹോട്ടൽ മാനേജ്‌മെന്റ്/ സി.എ. ഇന്റർമീഡിയേറ്റ്, മെഡിക്കൽ എൻജിനിയറിങ് എൻട്രൻസ് കോച്ചിംഗ്, സിവിൽ സർവീസ് കോച്ചിംഗ് എന്നീ കോഴ്‌സുകൾക്ക് പഠിക്കുന്നവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

0 comments: