2021, ഒക്‌ടോബർ 21, വ്യാഴാഴ്‌ച

ഇപ്പോൾ തന്നെ ഷോർട്ട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിന് അപേക്ഷിക്കാം

                                     


യുവജനങ്ങൾക്കായി കേരള സംസ്ഥാന യുവജനക്ഷേമ ബോർഡ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ ഷോർട്ട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ അപേക്ഷ ആരംഭിച്ചു . സ്വാതന്ത്ര്യം, ഭയം, പ്രതീക്ഷ എന്നീ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളിലാണ് മത്സരം. 18നും 40 വയസ്സിനും മദ്ധ്യേ പ്രായമുള്ളവർക്ക് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം. പങ്കെടുക്കുവാൻ താൽപര്യമുള്ളവർ ഒക്‌ടോബർ 31നകം വീഡിയോകൾ https://reels2021.ksywb.in/ എന്ന ലിങ്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണം.

0 comments: