2021, ഡിസംബർ 2, വ്യാഴാഴ്‌ച

ആരു വിളിച്ചാലും അവരുടെ പേര് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ കാണിക്കുന്ന getcontact app

 


ഈ ആപ്പ്  ഉപയോഗിച്ച് ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന കോളുകൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുകയും നിങ്ങളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ നിങ്ങൾ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്ന ആളുകളെ മാത്രം അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.നിങ്ങളുടെ കോൺ‌ടാക്റ്റുകളിൽ‌ ഇല്ലാത്ത നമ്പറുകളിൽ‌ നിന്നും നിങ്ങൾ‌ക്ക് ലഭിക്കുന്ന കോളുകൾ‌ തിരിച്ചറിയാൻ‌ കഴിയും

നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അനാവശ്യ കോൾ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ തൽക്ഷണം  അലേർട്ടുകൾ ലഭിക്കുന്നു. അതിനാൽ റോബോകോളുകൾ, ടെലിമാർക്കറ്റർമാർ, സ്‌കാം കോളുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക്  പരിരക്ഷ ലഭിക്കും.അനാവശ്യ കോളുകളിൽ നിന്ന് പരിരക്ഷിക്കാൻ ഈ ആപ്പ് സഹായിക്കും.അനാവശ്യ കോളുകൾ തടയുകയും ഈ കോളുകൾ റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ഈ  അപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ പരിരക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കാനാകും.നിങ്ങളുടെ കോൺ‌ടാക്റ്റുകളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളെ വിളിച്ച വ്യക്തിയുടെ ഐഡന്റിറ്റി നിങ്ങൾക്ക്  തിരിച്ചറിയാൻ ഈ അപ്പ് വഴി സാധിക്കും

0 comments: