2021, ഡിസംബർ 1, ബുധനാഴ്‌ച

ബഹ്റിനിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ നഴ്സ്, ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ; നിയമനം നോർക്ക റൂട്ട്സ് വഴി

 


ബഹ്‌റിനിലെ  പ്രമുഖ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ  നഴ്‌സ്, ലാബ് ടെക്‌നിഷ്യൻ തസ്തികകളിലേക്കു താത്ക്കാലിക ഒഴിവുകളിൽ നോർക്ക റൂട്സ് വഴി നിയമനം.

നഴ്‌സ്

നിലവിൽ സ്റ്റാഫ്  നേഴ്സ് തസ്തികയിൽ 15  ഒഴിവുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.

യോഗ്യത 

  •  നഴ്സിങ്ങിൽ ബിരുദമോ/ഡിപ്ലോമയോ കൂടാതെ ഐസിയു/ സർജിക്കൽ വാർഡ്/ അത്യാഹിത വിഭാഗം തുടങ്ങിയവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിൽ അഞ്ചു വർഷത്തിൽ കുറയാതെയുള്ള പ്രവൃത്തിപരിചയമുള്ള വനിതാ/പുരുഷ നഴ്സുമാർക്കാണ് അവസരം. 

ശമ്പളം

 350 ബഹ്റിൻ ദിനാർ (ഏകദേശം 69,000 ഇന്ത്യൻ രൂപ). 

ലാബ്‌ടെക്‌നീഷ്യൻ 

യോഗ്യത 

  • ലാബ്‌ടെക്‌നീഷ്യൻ ഒഴിവിലേക്ക് ബി.എസിസി എം.എൽ.ടി. കഴിഞ്ഞു  കുറഞ്ഞത് അഞ്ചു വർഷം ലാബ് ടെക്‌നിഷ്യൻ ആയി പ്രവർത്തി പരിചയമുള്ള പുരുഷൻമാരെ ആണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. 

ശമ്പളം

 350 - 375 ബഹ്റിൻ ദിനാർ.  

പ്രായ പരിധി: 40 വയസ്സിൽ താഴെ.താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നോർക്ക റൂട്സിന്റെ വെബ് സൈറ്റ് www.norkaroots.org മുഖേന അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്നു നോർക്ക റൂട്സ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.  അവസാന തീയതി 2021  ഡിസംബർ 10.

0 comments: