2021, ഡിസംബർ 12, ഞായറാഴ്‌ച

ബിരുദ പഠനത്തിന് ഹയര്‍ എജ്യുക്കേഷന്‍ കൗണ്‍സില്‍ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ്: അപേക്ഷ ജനുവരി 10 വരെ


കേരളത്തിലെ സർക്കാർ / എയ്ഡഡ് ആർട്‌സ്–സയൻസ് / ഐഎച്ച്ആർഡി അപ്ലൈഡ് സയൻസ് കോളജുകളിൽ ഈ വർഷം പ്രവേശനം നേടി,എയ്ഡഡ് പ്രോഗ്രാമുകളിൽ  പഠിക്കുന്ന സമർഥരായ ഒന്നാംവർഷ ബിരുദവിദ്യാർഥികൾക്ക് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിലിന്റെ   സ്‌കോളർഷിപ്പിനു ജനുവരി 10 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

ആർക്കൊക്കെ അപേക്ഷിക്കാം ?

  • സയൻസ്, സോഷ്യൽ സയൻസ്, ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്, ബിസിനസ് സ്‌റ്റഡീസ് വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ബിരുദവിദ്യാർഥികൾ

പ്രഫഷനൽ കോഴ്സുകൾക്കും സ്വാശ്രയ കോഴ്സുകൾക്കും പഠിക്കുന്നവർ അപേക്ഷിക്കേണ്ട. .ആകെയുള്ള 1000 സ്‌കോളർഷിപ്പുകൾ താഴെപ്പറയുംവിധം വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു.

  1. ജനറൽ 50%
  2. പട്ടികവിഭാഗം 10%
  3. പിന്നാക്കം 27%
  4. ബിപിഎൽ 10%,
  5. ഭിന്നശേഷിക്കാർ 3%. 

സ്കോളർഷിപ് തുക 

ബിരുദപഠനത്തിന്റെ 3 വർഷങ്ങളിൽ യഥാക്രമം 12,000 / 18,000 / 24,000 രൂപ പ്രതിവർഷം ലഭിക്കും. തുടർന്ന് ഫസ്‌റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ്തലത്തിലെ 2 വർഷം യഥാക്രമം 40,000 / 60,000 രൂപയും  ലഭിക്കും

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതെങ്ങനെ ?

സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന്, ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന നടപടിക്രമം നിങ്ങൾ പിന്തുടരേണ്ടതുണ്ട്: -

ആദ്യം,  ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിലിന്റെ സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് പോകുക.അതിനായി താഴെകാണുന്ന CLICK HERE ൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.


അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു പേജ് ഓപ്പൺ ആകും


Activities – Ongoing – Scholarship  ലിങ്കുകൾ വഴി പോയാൽ പൂർണവിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം.

അപേക്ഷ  ഡിസംബർ 10 മുതൽ 2022 ജനുവരി 10  വരെ നല്‍കാം. . ഫോൺ: 0471–2301297
0 comments: