2022, ജനുവരി 15, ശനിയാഴ്‌ച

പത്താം ക്ലാസ് യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് തപാൽ വകുപ്പിൽ തൊഴിലവസരം

 

തപാൽ വകുപ്പിന്റെ കോയമ്പത്തൂർ ഡിവിഷൻ പേ മെട്രിക്‌സിൽ ഗ്രേഡ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് കാർ ഡ്രൈവർ (ഓർഡിനറി ഗ്രേഡ്) (ജനറൽ സെൻട്രൽ സർവീസസ്, Gr.C നോൺ ഗസറ്റഡ്, നോൺ മിനിസ്റ്റീരിയൽ) 17 ഒഴിവുകളിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പുതിയ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. പത്താം ക്ലാസ് യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

തപാൽ സ്റ്റാഫ് കാർ ഡ്രൈവർ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 വിശദാംശങ്ങൾ

ജോലി ദാതാവ്

തപാൽ വകുപ്പ് 

ജോലിയുടെ പേര്

സ്റ്റാഫ് കാർ ഡ്രൈവർ

ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം

27

അവസാന തീയതി

10-03--2022

യോഗ്യത 

 • ഈ നിയമനത്തിന് അപേക്ഷിക്കാൻ അപേക്ഷകർ പത്താം ക്ലാസ് പാസായിരിക്കണം.
 • വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയ്‌ക്കൊപ്പം മോട്ടോർ സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടാകണം
 • കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് വർഷമെങ്കിലും ലൈറ്റ്, ഹെവി മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ ഓടിച്ച പരിചയം.
 •  ട്രേഡ് ടെസ്റ്റ്/ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലൈറ്റ്, ഹെവി മോട്ടോർവാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കാനുള്ള കഴിവ് വിലയിരുത്തുന്നതാണ് .

 പ്രായപരിധി

ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ/അബ്സോർപ്ഷൻ വഴിയുള്ള നിയമനത്തിനുള്ള പരമാവധി പ്രായപരിധി അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയിൽ 56 വയസ്സിൽ കൂടരുത്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ:

ഈ നിയമനത്തിന് അപേക്ഷിച്ചവരെ ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റിംഗ്, സ്‌കിൽ ടെസ്റ്റ്, ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് എന്നിവയിലൂടെ ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും. തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയയുടെ തീയതി ബോർഡ് പിന്നീട് അറിയിക്കും. 

സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകൾ 

ഈ നിയമനത്തിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷകർ ഇനിപ്പറയുന്ന രേഖകൾ സമർപ്പിക്കണം 

 • പത്താം ക്ലാസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
 •  ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് HMV / LMV
 •  ആർ‌ടി‌ഒയിൽ നിന്ന് ലൈസൻസിന്റെ എക്‌സ്‌ട്രാക്റ്റു കോപ്പി
 • കമ്മ്യൂണിറ്റി സർ‌ട്ടിഫിക്കറ്റ്
 •  പ്രവർത്തിപരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

 അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം

 1.  ഇന്ത്യ പോസ്റ്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് പോകുക.
 2. RECRUITMENT CLICK ചെയ്യുക
 3. NOTIFICATION  അറിയിപ്പ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് യോഗ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡുചെയ്യുക.
 4.  നിങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ച് സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് വഴി ചുവടെ സൂചിപ്പിച്ച വിലാസത്തിലേക്ക്  മാർച്ച് 10, 2022-നോ അതിനുമുമ്പോ അയക്കാം.

The Senior Manager

Mail Motor Service

Goods shed Road

Coimbatore 641001


ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക👇

OFFICIAL WEBSITE

തപാൽ സ്റ്റാഫ് കാർ ഡ്രൈവർ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 വിജ്ഞാപനം വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക👇

NOTIFICATION

0 comments: