2022, ജനുവരി 23, ഞായറാഴ്‌ച

നാഷണല്‍ മീന്‍സ് കം മെറിറ്റ് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് പരീക്ഷ (NMMS)-National Means Cum Merit Scholarship 2022-How To Apply-Full Detailsകേന്ദ്ര  മാനവ  വിഭവശേഷി  വികസന  മന്ത്രാലയം നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന പദ്ധതിയായ  നാഷണല്‍  മീന്‍സ്  കം  മെറിറ്റ് സ്കോളര്‍ഷിപ്പിന് (NMMS) അര്‍ഹരായ കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുളള പരീക്ഷയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിലേക്കായി  ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം

അപേക്ഷ അയക്കാനുള്ള അവസാന തിയതി  

04 02 2022

സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് തുക 

അര്‍ഹരാകുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് 9, 10, 11, 12 എന്നീ ക്ലാസ്സുകളില്‍ സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് ലഭിക്കുന്നതാണ്.പ്രതിവര്‍ഷ സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്. : 12,000/- രൂപ

യോഗ്യത സംബന്ധി ച്ച നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

  •  സംസ്ഥാനത്തെ  ഗവ./എയ്ഡഡ്  സ്കൂളുകളില്‍  2021-22 അദ്ധ്യയന  വര്‍ഷം  8-ാം ക്ലാസ്സില്‍ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് NMMS പരീക്ഷയില്‍ പങ്കെടുക്കുവാന്‍ അപേക്ഷിക്കാം.
  •  അപേക്ഷിക്കുന്നവര്‍  2020-21 അദ്ധ്യയന വര്‍ഷത്തില്‍  7-ാം  ക്ലാസ്സിലെ  2-ാം  പാദവാര്‍ഷിക  പരീക്ഷയില്‍  55%  മാര്‍ക്കില്‍  കുറയാതെ  നേടിയിരിക്കണം
  • (എസ്.സി./എസ്.ടി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് 50% മാര്‍ക്ക് മതിയാകും).
  •  രക്ഷാകര്‍ത്താക്കളുടെ വാര്‍ഷിക വരുമാനം ഒന്നരലക്ഷം  രൂപയില്‍ കൂടാന്‍ പാടില്ല.
  •  സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ നടത്തുന്ന റെസിഡന്‍ഷ്യല്‍ സ്കൂളുകള്‍, മറ്റ് അംഗീകൃത  സ്കൂളുകള്‍,  കേന്ദ്രീയ  വിദ്യാലയം,  ജവഹര്‍  നവോദയ  വിദ്യാലയം എന്നിവിടങ്ങളില്‍  പഠിക്കുന്ന  കുട്ടികള്‍ക്ക്  ഈ  സ്കോളര്‍ഷിപ്പിന്  അപേക്ഷിക്കാന്‍ അര്‍ഹത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

NMMS പരീക്ഷക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ രേഖകൾ

  1. വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (ഒന്നര ലക്ഷം കവിയരുത്)
  2. ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (SC/ST മാത്രം)
  3. ഭിന്നശേഷി വിഭാഗത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ബോർഡിന്റെ അംഗീകൃത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമാണ്. കുറഞ്ഞത് 40 % ഭിന്നശേഷി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭിന്നശേഷി വിഭാഗത്തിൽ അപേക്ഷിക്കാനാവൂ. അല്ലാത്ത പക്ഷം സാധാരണ വിഭാഗത്തിൽ അപേക്ഷിക്കാം.
  4. 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ എടുത്ത ഫോട്ടോ.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനും  http://nmmse.kerala.gov.in/ -സന്ദർശിക്കുക 
അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗവണ്മെന്റ് ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ലഭിക്കാൻ -Download
How To Apply -Guidelines 2022 -Download

0 comments: