2022, ജനുവരി 9, ഞായറാഴ്‌ച

യുജി, പിജി വിദ്യാർഥികൾക്ക് റിലയൻസ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ സ്കോളർഷിപ്പ് (Reliance Foundation Scholorship)

  ടെക് കോഴ്സുകൾ പഠിക്കുന്ന യുജി, പിജി വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഇപ്പോൾ റിലയൻസ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ സ്കോളർഷിപ്പിന് (Reliance Foundation Scholorship) അപേക്ഷിക്കാം.  2021-ൽ 76 ഒന്നാം വർഷ ബിരുദ, ബിരുദാനന്തര ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിച്ചിരുന്നു.ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസസ്, മാത്തമാറ്റിക്‌സ് ആൻഡ് കംപ്യൂട്ടിംഗ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ / ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നിവയിൽ ബിരുദ പ്രോഗ്രാമുകൾ പഠിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലുട നീളമുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള ഒന്നാം വർഷ ബിരുദ, ബിരുദാനന്തര വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്.

റിലയൻസ് ഫൗണ്ടേഷൻ സ്‌കോളർഷിപ്പുകൾ വഴി, 60 വരെ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 4 ലക്ഷം രൂപ വരെ ഗ്രാന്റ് ലഭിക്കും. കൂടാതെ 40 ബിരുദാനന്തര ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ ബിരുദ കാലയളവിലേക്ക് 6 ലക്ഷം രൂപ വരെയും ലഭിക്കും. അപേക്ഷിക്കാൻ ഫീസ് നൽകേണ്ടതില്ല.പ്രമുഖ ആഗോള വിദഗ്‌ധരുമായി ഇടപഴകാനും മാർഗനിർദേശത്തിനും ഇന്റേൺഷിപ്പിനും സന്നദ്ധസേവനത്തിനും അപേക്ഷിക്കുന്നതിനും  ശക്തമായ പൂർവവിദ്യാർഥി ശൃംഖല കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനും അവസരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ വിദ്യാർഥികളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.

ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ സമർപ്പണവും ഇന്ത്യൻ, അന്തർദേശീയ വിദഗ്ധരുടെ പാനലുമായുള്ള അഭിമുഖവും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു മത്സര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. എല്ലാ സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക പശ്ചാത്തലങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള മെറിറ്റിന്റെയും അപേക്ഷകരുടെയും  അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സ്കോളർഷിപ്പുകൾ നൽകുന്നത്.വിദ്യാർഥികൾക്ക് കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ഉന്നത പഠനം വരെയുള്ള  ലോകോത്തര വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം സാധ്യമാകുന്നതിനും മെച്ചപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുമായി റിലയൻസ് ഫൗണ്ടേഷൻ പുലർത്തുന്ന നിരന്തരമായ ശ്രദ്ധയുടെ ഭാഗമാണ് സ്കോളർഷിപ്പുകൾ.

2021-ൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിലും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലും റിലയൻസ് ഫൗണ്ടേഷൻ സ്കോളർഷിപ്പ് 76 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭിച്ചു. വ്യവസായ വിദഗ്ധരുമായി പ്രൊഫഷണലായി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന നിരവധി സെഷനുകളിൽ വിദ്യാർഥികളുടെ ആദ്യ സംഘം ഇതിനകം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

യോഗ്യത

റിലയൻസ് ഫൗണ്ടേഷൻ സ്‌കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇവയാണ്:

 • ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് മാത്രം 
 • അപേക്ഷകർ ഇനിപ്പറയുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ബിരുദ അല്ലെങ്കിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഒന്നാം വർഷത്തിൽ നിലവിൽ മുഴുവൻ സമയ എൻറോൾ ചെയ്തിരിക്കണം:

 1. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസസ്
 2. ഗണിതവും കമ്പ്യൂട്ടിംഗും ഒപ്പം
 3. ഇലക്ട്രിക്കൽ കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്.

അപേക്ഷകർ ഇനിപ്പറയുന്ന അക്കാദമിക് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കണം 

ബിരുദ സ്കോളർഷിപ്പുകൾക്ക്: ജെഇഇ മെയിൻ (പേപ്പർ 1) പരീക്ഷയിൽ 1-35,000 റാങ്ക് നേടിയവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

ബിരുദാനന്തര സ്കോളർഷിപ്പുകൾക്ക്: ഗേറ്റ് പരീക്ഷയിൽ 550-1,000 സ്കോർ നേടിയ അപേക്ഷകർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗേറ്റ് പരീക്ഷിക്കാത്തവർക്കും അവരുടെ ബിരുദ സിജിപിഎയിൽ (അല്ലെങ്കിൽ % നോർമലൈസ് ചെയ്ത സിജിപിഎ) 7.5 അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ സ്കോർ നേടിയവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം.

ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള അപേക്ഷകർ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിന് വിധേയമാണ്.

ശ്രദ്ധിക്കുക: റിലയൻസ് ഫൗണ്ടേഷൻ സ്കോളർഷിപ്പുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് പ്രവേശന ഫീസ് ഇല്ല.

പ്രയോജനങ്ങൾ:

ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്: ഡിഗ്രിയുടെ കാലയളവിൽ 4,00,000 രൂപ വരെ

ബിരുദാനന്തര ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്: ഡിഗ്രിയുടെ കാലയളവിൽ 6,00,000 രൂപ വരെ

സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകൾ 

അപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് അപേക്ഷകർ ഇനിപ്പറയുന്ന രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്:

 • പാസ്പോർട്ട് ഫോട്ടോ
 • വിലാസം തെളിയിക്കുന്ന രേഖ 
 • നിലവിലെ RESUME
 • പത്താം ക്ലാസ് ബോർഡ് പരീക്ഷയുടെ മാർക്ക് ഷീറ്റ്
 • പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് ബോർഡ് പരീക്ഷയുടെ മാർക്ക് ഷീറ്റ്
 • ജെഇഇ മെയിൻ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയുടെ മാർക്ക് ഷീറ്റ് (ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്) അല്ലെങ്കിൽ ഗേറ്റ് പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ മാർക്ക് ഷീറ്റ് (ബാധകമെങ്കിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്)
 • നിങ്ങളുടെ ബിരുദ ബിരുദത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ്/ മാർക്ക്ഷീറ്റ് (ബിരുദാനന്തര വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്)
 • നിലവിലെ കോളേജ്/എൻറോൾമെന്റ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ബോണഫൈഡ് വിദ്യാർത്ഥി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥി ഐഡി കാർഡ്
 • പ്രവൃത്തി പരിചയം/ ഇന്റേൺഷിപ്പിൽ നിന്നുള്ള അനുഭവ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ കത്ത്/കൾ
 • കുടുംബ വരുമാന തെളിവ് (10 ലക്ഷമോ അതിൽ താഴെയോ കുടുംബ വരുമാനമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ)

എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം :-

സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ചുവടെയുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക:

 • ആദ്യം നിങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന APPLY NOW  എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 
അപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇങ്ങനെയൊരു അപേക്ഷ ഫോറം പേജിലേക്ക് പോകും.


         
 • അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുന്നതിന് Apply Now ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 • ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ അപേക്ഷ ഫോമിൽ പൂരിപ്പിക്കുക.
 • ആവശ്യമുള്ള രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.
 • നിബന്ധനകൾക്കും വ്യവസ്ഥകൾക്കുമായി ''Accept'' ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ''Accept'' ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും വിദ്യാർഥികൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിദ്യാർഥികൾ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്. 
 • ശേഷം ''Preview'' ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. വരുന്ന സ്‌ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ച എല്ലാ വിവരവും ശരിയാണെങ്കിൽ, അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാകാൻ ''Submit" ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.


0 comments: