2022, ജനുവരി 9, ഞായറാഴ്‌ച

പെൺകുട്ടികൾക്ക് റോൾസ്-റോയ്സ് ഉന്നതി കോവിഡ് സ്കോളർഷിപ്പ്

 'റോൾസ്-റോയ്‌സ് ഉന്നതി കൊവിഡ് സ്‌കോളർഷിപ്പ് ഫോർ വിമൻ ഇൻ STEM', കോവിഡ്-19 കാരണം കുടുംബത്തിലെ പ്രാഥമിക വരുമാനമുള്ള അംഗങ്ങൾ/അംഗങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായവും വിദ്യാഭ്യാസ സഹായവും നൽകുന്നതിനുള്ള റോൾസ്-റോയ്‌സ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു സംരംഭമാണ്.. ഈ സ്‌കോളർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമിന് കീഴിൽ, STEM വിഷയങ്ങളിൽ ബിരുദ (ജനറൽ, പ്രൊഫഷണൽ) കോഴ്‌സുകൾ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ അധ്യയന വർഷത്തേക്കുള്ള അധ്യയന ചെലവുകൾക്കായി 25,000 രൂപ ഒറ്റത്തവണ നിശ്ചിത സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകും.

സയൻസ്, ടെക്‌നോളജി, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മാത്തമാറ്റിക്‌സ് (STEM) വിഷയങ്ങളിൽ താൽപ്പര്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലും പ്രാഥമികമായി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്‌പോൺസിബിലിറ്റി (CSR) സംരംഭങ്ങളുടെ ഭാഗമായി റോൾസ് റോയ്‌സ് ഇന്ത്യ ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. STEM ലേണിംഗ് പ്രോഗ്രാമുകളും നൈപുണ്യ വികസനവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി കമ്പനി നിരവധി പ്രോജക്ടുകളും നടത്തുന്നു.

സ്കോളർഷിപ്പ് യോഗ്യതകൾ

 • കോവിഡ്-19 പാൻഡെമിക് കാരണം രക്ഷിതാക്കളെ (മാതാപിതാക്കളെ) നഷ്ടപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ
 • അപേക്ഷകൻ ഇന്ത്യൻ പൗരനായിരിക്കണം.
 • അപേക്ഷകർ സയൻസ്, ടെക്നോളജി, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മാത്തമാറ്റിക്സ് (STEM) വിഷയങ്ങളിൽ ബിരുദ (ജനറൽ & പ്രൊഫഷണൽ) കോഴ്സുകൾ പഠിക്കുന്നവരായിരിക്കണം.

 • അപേക്ഷകർ നിലവിൽ എൻറോൾ ചെയ്യുകയും വിദ്യാഭ്യാസം തുടരുകയും വേണം.
 • അപേക്ഷകന്റെ കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനം എല്ലാ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും 6,00,000 (6 ലക്ഷം) രൂപയിൽ കുറവായിരിക്കണം.

ഹാജരാക്കേണ്ട രേഖകൾ :-

 • മുൻ വർഷത്തെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ്
 • സർക്കാർ അംഗീകൃത ഐഡി പ്രൂഫ് (ആധാർ കാർഡ്, വോട്ടർ ഐഡി, ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്, പാൻ കാർഡ്)
 • നിലവിലെ വർഷത്തെ പ്രവേശന തെളിവ് (ഫീ റെസിപ്റ്റ്, അഡ്മിഷൻ കത്ത്, സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഐഡി കാർഡ്, ബൊണഫൈഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്)
 • പ്രതിസന്ധി തെളിയിക്കുന്ന രേഖ (രക്ഷിതാക്കളുടെ മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ജോലി നഷ്ടപെട്ട തെളിവ്)
 • കുടുംബത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധി അറിയുന്ന ഒരാളിൽ നിന്നുമുള്ള സത്യവാങ്മൂലം (അത് , ഡോക്ടർ, സ്കൂൾ മേധാവി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നിവർ ആവാം)
 • അപേക്ഷകൻറെയോ രക്ഷിതാവിന്റെയോ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്, രക്ഷിതാക്കൾ ഇല്ല എങ്കിൽ സംരക്ഷിതൻറെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്
 • പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ.

സ്കോളർഷിപ്പ് തുക :-

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഓരോ  വിദ്യർത്ഥിക്കും ഒറ്റത്തവണ നിശ്ചിത സ്കോളർഷിപ്പ് INR 25,000* ലഭിക്കും.

 ട്യൂഷൻ ഫീസ്, ഹോസ്റ്റൽ ഫീസ് (കാമ്പസിൽ മാത്രം), ഇന്റർനെറ്റ്, ലാപ്‌ടോപ്പ്, പുസ്തകങ്ങൾ, സ്റ്റേഷനറികൾ, ഓൺലൈൻ പഠനം മുതലായവ ഉൾപ്പെടുന്ന അക്കാദമിക് ചെലവുകൾക്കായി മാത്രമേ സ്കോളർഷിപ്പ് തുക വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിയൂ.

എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം :-

സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ചുവടെയുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക:

 • ആദ്യം നിങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന APPLY NOW  എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

അപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇങ്ങനെയൊരു അപേക്ഷ ഫോറം പേജിലേക്ക് പോകും.

         
 • അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുന്നതിന് Apply Now ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 • ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ അപേക്ഷ ഫോമിൽ പൂരിപ്പിക്കുക.
 • ആവശ്യമുള്ള രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.
 • നിബന്ധനകൾക്കും വ്യവസ്ഥകൾക്കുമായി ''Accept'' ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ''Accept'' ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും വിദ്യാർഥികൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിദ്യാർഥികൾ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്. 
 • ശേഷം ''Preview'' ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. വരുന്ന സ്‌ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ച എല്ലാ വിവരവും ശരിയാണെങ്കിൽ, അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാകാൻ ''Submit" ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.0 comments: