2022, ജനുവരി 5, ബുധനാഴ്‌ച

ജനുവരി -ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ചില സ്കോളർഷിപ്പുകൾ

 

ഒരു നല്ല സ്കോളർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം വിദ്യാർത്ഥികളെ കരിയറിൽ ഒരു വലിയ പരിധി വരെ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും.ജനുവരി -ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ചില സ്കോളർഷിപ്പുകൾ ഇതാ .

ഈ മൂന്ന് സ്കോളർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമുകൾ പരിശോധിക്കുക:

1. റിലയൻസ് ഫൗണ്ടേഷൻ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ 2021-22

റിലയൻസ് ഫൗണ്ടേഷൻ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ 2021-22 ലക്ഷ്യമിടുന്നത്, നാളത്തെ ഭാവി നേതാക്കളാകാനും, ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രയോജനത്തിനായി ഇന്ത്യയുടെ സാങ്കേതികമായി നയിക്കപ്പെടുന്ന വളർച്ചയുടെ മുൻനിരയിൽ ഇരിക്കാനും അതുല്യമായ സ്ഥാനമുള്ള, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മിടുക്കരായ യുവാക്കളെ പ്രാപ്തരാക്കുകയും മുന്നോട്ട് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

യോഗ്യത

  • നിലവിൽ ഒന്നാം വർഷത്തിൽ ചേർന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ സർവകലാശാലകളിൽ നിന്നുമുള്ള ബിരുദ, ബിരുദാനന്തര ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അർഹതയുണ്ട്.
  • ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസസ്, മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നിവയിലെ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമുകളിൽ അവർ എൻറോൾ ചെയ്തിരിക്കണം.
  • ബിരുദ സ്കോളർഷിപ്പുകൾക്ക്: ജെഇഇ മെയിൻ (പേപ്പർ 1) പരീക്ഷയിൽ 1-35,000 റാങ്ക് നേടിയവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.
  • ബിരുദാനന്തര സ്കോളർഷിപ്പുകൾക്ക്: ഗേറ്റ് പരീക്ഷയിൽ 550-1,000 സ്കോർ നേടിയ അപേക്ഷകർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗേറ്റ് പരീക്ഷിക്കാത്തവർക്കും അവരുടെ ബിരുദ സിജിപിഎയിൽ 7.5 അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ സ്കോർ നേടിയവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം (അല്ലെങ്കിൽ % സിജിപിഎയിലേക്ക് നോർമലൈസ്ഡ്).

സ്കോളർഷിപ് തുക 

 സാമൂഹിക നന്മയ്‌ക്കായി സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ നവീകരിക്കാനും സൃഷ്‌ടിക്കാനും അവരെ സഹായിക്കുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള, തിരഞ്ഞെടുത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബിരുദ-വികസന പരിപാടിയുടെ കാലയളവിൽ INR 4,00,000 വരെയും (UG-യ്‌ക്ക്) INR 6,00,000 വരെയും (PG-യ്‌ക്ക്) ലഭിക്കും.

അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി: 14-02-2022

ആപ്ലിക്കേഷൻ മോഡ്: ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ മാത്രം

യുആർഎൽ: https://www.scholarships.reliancefoundation.org/

2. ആദിത്യ ബിർള ക്യാപിറ്റൽ കോവിഡ് സ്കോളർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം 2021

ആദിത്യ ബിർള ക്യാപിറ്റൽ ലിമിറ്റഡ് 1 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ക്ലാസുകളിലെയും ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികളെയും അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം തുടരുന്നതിന് പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.കൊവിഡ്-19 കാരണം രക്ഷിതാക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് സ്കോളർഷിപ്പ്.

യോഗ്യത:

  • കോവിഡ്-19 പാൻഡെമിക് മൂലം രക്ഷിതാക്കളെ (മാതാപിതാക്കളെ) നഷ്ടപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി 
  • അപേക്ഷകർ 1 മുതൽ 12 വരെ ക്ലാസുകളിലും ബിരുദ (ജനറൽ, പ്രൊഫഷണൽ) കോഴ്സുകളിലും പഠിക്കുന്നവരായിരിക്കണം.
  • അപേക്ഷകർ എൻറോൾ ചെയ്യുകയും അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം തുടരുകയും വേണം

സ്കോളർഷിപ് തുക : ഒറ്റത്തവണ സ്‌കോളർഷിപ്പ് 60,000 രൂപ വരെ

അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി: 31-01-2022

ആപ്ലിക്കേഷൻ മോഡ്: ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ മാത്രം

യുആർഎൽ: www.b4s.in/it/ABCC1

3. DYSL-AI ബെംഗളൂരു ജൂനിയർ റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പ് 2021

DYSL-AI ബെംഗളൂരു ജൂനിയർ റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പ് 2021 ബിരുദധാരികൾക്കും ബിരുദാനന്തര ബിരുദധാരികൾക്കും നൽകുന്ന അവസരമാണ്.

യോഗ്യത:

  • ഇന്റർവ്യൂ തീയതി പ്രകാരം 28 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഫെലോഷിപ്പ് ലഭ്യമാണ്
  • CSIR-UGC (NET)/ GATE യോഗ്യതയുള്ള AICTE- യുടെ ഒന്നാം ഡിവിഷനിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്/കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്/ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ ബിഇ/ബിടെക് ബിരുദം നേടിയിരിക്കണം.
  • അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്/കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്‌സിൽ (എംഇ/എംടെക്) ബിരുദ, ബിരുദാനന്തര തലത്തിലും എഐസിടിഇ അംഗീകൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്/യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ നിന്നും ഒന്നാം ഡിവിഷനിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടിയിരിക്കണം.

സ്കോളർഷിപ് തുക : പ്രതിമാസം 31,000 രൂപയും കൂടാതെ എച്ച്ആർഎയും

അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി: 16-01-20220 comments: