2022, ഫെബ്രുവരി 6, ഞായറാഴ്‌ച

ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോഴ്‌സിൽ ചേർന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി നിക്കോൺ സ്കോളർഷിപ്പ്

 

ആമുഖം

ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോഴ്സുകൾ പഠിക്കുന്ന സമൂഹത്തിലെ പാവപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള നിക്കോൺ ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഒരു സംരംഭമാണ്  ഈ സ്കോളർഷിപ്പ്. 3 മാസമോ അതിൽ കൂടുതലോ ദൈർഘ്യമുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോഴ്‌സിൽ ചേർന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ (12-ാം ക്ലാസ് മുതൽ പാസായവർ) സഹായിക്കുന്നതിനാണ് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ്.വർഷങ്ങളായി, ഈ കമ്പനി പ്രത്യേക വിദ്യാഭ്യാസം, തൊഴിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കൽ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി നിരവധി സംരംഭങ്ങൾ നടത്തിവരുന്നു.

യോഗ്യത

 • 3 മാസമോ അതിൽ കൂടുതലോ ദൈർഘ്യമുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോഴ്സുകൾ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ.
 • വിദ്യാർത്ഥികൾ 12 -ാം ക്ലാസ് വിജയിച്ചിരിക്കണം.
 • കുടുംബത്തിന്റെ വാർഷിക വരുമാനം 6,00,000 രൂപയിൽ (6 ലക്ഷം) കുറവായിരിക്കണം.
 • Nikon India Private Limited/Buddy4Study ജീവനക്കാരുടെ കുട്ടികൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് യോഗ്യരല്ല.

സ്കോളർഷിപ് തുക 

ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ

സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകൾ

 • ഫോട്ടോ തിരിച്ചറിയൽ രേഖ
 • വിലാസം  തെളിയിക്കുന്ന രേഖ 
 • ക്ലാസ് 12 മാർക്ക്ഷീറ്റ് (സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്)
 • പ്രവേശനത്തിന്റെ തെളിവ് (കോളേജ് ഐഡി കാർഡ്/പ്രവേശന ഫീസ് രസീത് തുടങ്ങിയവ)
 • നിലവിലെ അധ്യയന വർഷത്തെ ഫീസ് രസീത്
 •  അപേക്ഷകന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ (റദ്ദാക്കിയ ചെക്ക്/പാസ്ബുക്ക് പകർപ്പ്)

നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

 1. Buddy4Study- ലേക്ക് നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ID യും ലോഗിൻ ചെയ്ത് ‘അപേക്ഷാ ഫോം പേജിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുക.
 2. Buddy4Study- ൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ - Buddy4Study- ൽ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ/മൊബൈൽ/Facebook/Gmail അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക.
 3. Nikon scholarship programme ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 4. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ 'Nikon scholarship programme ' അപേക്ഷാ ഫോം പേജിലേക്ക് റീഡയറക്‌ട് ചെയ്യും.
 5. ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുന്നതിന് 'Start application' ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 6. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ഫോമിൽ ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുക.
 7. പ്രസക്തമായ രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.
 8. 'terms and conditions ' സ്വീകരിച്ച് 'preview ' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 9. അപേക്ഷകൻ പൂരിപ്പിച്ച എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും പ്രിവ്യൂ സ്ക്രീനിൽ ശരിയായി കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അപേക്ഷാ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കാൻ 'submit  ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

അവസാന തീയതി 

2022 മാർച്ച് 31

NIKON SCOLARSHIP APPLICATION

0 comments: