2022, മാർച്ച് 22, ചൊവ്വാഴ്ച

എസ്ബിഐ ഇ-മുദ്ര: എസ്ബിഐയിൽ നിന്ന് 50000 രൂപ നേടാം; പൂർണ്ണമായ വിശദാംശങ്ങൾ

 


ഇന്ത്യയിലെ ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ 2015-ൽ പ്രധാനമന്ത്രി മുദ്ര യോജന ആരംഭിച്ചു. ഈ സ്കീമിന് കീഴിൽ, നോൺ കോർപ്പറേറ്റ്, നോൺ ഫാം, മൈക്രോ എന്റർപ്രൈസസിന് 10 ലക്ഷം വരെ ബിസിനസ് ലോൺ എടുക്കാം.വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ-ബാങ്കിംഗ് ഫിനാൻസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഗ്രാമീണ ബാങ്കുകൾ, ചെറുകിട ബാങ്കുകൾ എന്നിവ വഴിയും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്കായ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയും, മൈക്രോ, ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾക്ക് (എംഎസ്എംഇ) മുദ്ര ലോൺ നൽകുന്നു. ബിസിനസ്സ് വിപുലീകരണം, ആധുനികവൽക്കരണം, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ വാങ്ങൽ തുടങ്ങിയ വിവിധ ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി നിങ്ങൾക്ക് എസ്ബിഐ ഇ-മുദ്ര ലോണുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.നിങ്ങൾക്ക് എസ്ബിഐയിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ, 1 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള എസ്ബിഐ മുദ്ര ലോണിന് അപേക്ഷിക്കാം. 

എസ്ബിഐ മുദ്ര ലോണിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ

ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് സൗകര്യം

എസ്ബിഐ മുദ്ര കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് സൗകര്യം ലഭിക്കും. ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് സേവനങ്ങളും ഡെബിറ്റ് കാർഡായും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കാർഡാണിത്.

പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ്

മുദ്ര ലോണുകൾക്കായി ബാങ്കുകൾ പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീ ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഈടിലോ സെക്യൂരിറ്റിയോ ഇല്ലെങ്കിൽ, ഈ വായ്പകൾ ഈടില്ലാത്തതാണ്.

കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കുകൾ

എസ്ബിഐ മുദ്ര ലോണുകളുടെ പലിശ നിരക്ക് ആർബിഐ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത്, അതിനാൽ സാധാരണ ബിസിനസ് ലോണുകളേക്കാൾ കുറവാണ്.സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ മുദ്ര ലോൺ ബിസിനസ്സ് വിപുലീകരണത്തിനും ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനും മറ്റും പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. കൂടാതെ, പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി, അവരുടെ ബിസിനസ് വിപുലീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഇൻവെന്ററി ലഭിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥയുണ്ട്.

സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേക ഇളവ്

മഹിളാ ഉദ്ദ്യമി യോജനയ്ക്ക് കീഴിൽ, കേന്ദ്രം സ്ത്രീകളെ അവരുടെ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ, അവർക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് നിരക്കിൽ എസ്ബിഐ മുദ്ര ലോൺ ലഭിക്കും.

ഇ മുദ്രയ്ക്ക് അർഹതയുള്ളത് ആരാണ്?

അപേക്ഷകന്റെ കുറഞ്ഞ പ്രായം 18 വയസ്സും പരമാവധി പ്രായപരിധി 65 വയസ്സും ആയിരിക്കണം.

എസ്ബിഐ ഇ-മുദ്രയ്ക്ക് ആവശ്യമായ രേഖകൾ

എസ്ബിഐമുദ്ര ലോണിന് ആവശ്യമായ രേഖകൾ ഇവയാണ്

 • ജിഎസ്ടി രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
 • എസ്ബിഐ അക്കൗണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ
 • ഷോപ്പ് ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
 • പാൻ, വോട്ടർ ഐഡി, ആധാർ കാർഡ്, പാസ്‌പോർട്ട് തുടങ്ങിയ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ.
 • യൂട്ടിലിറ്റി ബില്ലുകൾ, പാസ്പോർട്ട് മുതലായവ പോലെയുള്ള താമസ രേഖ.
 • കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസത്തെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകൾ
 • ബിസിനസ് ഐഡിക്കുള്ള ആധാറും സ്ഥാപനത്തിന്റെ തെളിവും
 • ഉപകരണങ്ങൾ/മെഷിനറികൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള വിലനിർണ്ണയങ്ങൾ
 • കഴിഞ്ഞ രണ്ട് 2 വർഷത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രസ്താവന
 • കഴിഞ്ഞ രണ്ട് 2 വർഷത്തെ ലാഭനഷ്ട പ്രസ്താവന
 • അപേക്ഷകന്റെ പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ

എസ്ബിഐ ഇ-മുദ്ര ലോണിന് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

നിങ്ങൾക്ക് എസ്ബിഐ ഇ-മുദ്ര ലോണിന് ഓൺലൈനായും ഓഫ്‌ലൈനായും അപേക്ഷിക്കാം.

ഘട്ടം 1 - എസ്ബിഐ ഇ-മുദ്ര വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് പോയി 'പ്രൊസീഡ്' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ഘട്ടം 2 - തുടർന്ന് നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ വായിച്ച് "ശരി" ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ഘട്ടം 3 - ഒരു പുതിയ പേജ് തുറക്കും, അതിൽ നിങ്ങൾ മൊബൈൽ നമ്പർ, എസ്ബിഐ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ, ലോൺ തുക തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുകയും തുടരുക എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും വേണം.

ഘട്ടം 4 - അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് ആവശ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.

ഘട്ടം 5 - ഇപ്പോൾ ഒരു ഇ-സൈൻ ഉപയോഗിച്ച് നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും അംഗീകരിക്കുക. ഇ-സൈനിനായി ആധാർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള സമ്മതം നൽകുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ആധാർ നമ്പർ നൽകേണ്ടതുണ്ട്.

ഘട്ടം 6 - അവസാനം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന OTP നൽകുക.

എസ്ബിഐ ഇ-മുദ്ര ഓഫ്‌ലൈൻ പ്രോസസ്സ്

നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള എസ്ബിഐ ശാഖയിൽ പോയി ലോണുകളും ഫിനാൻസുകളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കാണുക. നിങ്ങളുടെ ലോൺ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും ബിസിനസ്സ് നിർദ്ദേശത്തെക്കുറിച്ചും അവനോട് പറയുക. അവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇ-മുദ്ര അപേക്ഷാ ഫോം നൽകും. ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് ആവശ്യമായ രേഖകൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കുക.

0 comments: