2022, മാർച്ച് 27, ഞായറാഴ്‌ച

PM KISAN: അർഹതയില്ലാത്ത ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് പണം കൈമാറി, തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ സംസ്ഥാനങ്ങളോടാവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്രം

 


ഏറ്റവും വിജയകരമായ പദ്ധതിയാണ് പിഎം കിസാൻ. എന്നാൽ ആ പദ്ധതി പ്രകാരം 4,350 കോടി രൂപ അർഹതയില്ലാത്ത ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് കൈമാറിയതായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ അറിയിച്ചു. എത്രയും വേഗം ആ തുക റീഫണ്ട് ചെയ്യാൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.  

എല്ലാ കർഷകർക്കും വിതരണം ചെയ്ത മൊത്തം തുകയുടെ 2% വരുന്ന 4,352.49 കോടി രൂപ പദ്ധതി പ്രകാരം അർഹതയില്ലാത്ത ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് കൈമാറിയതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കൃഷി മന്ത്രി നരേന്ദ്ര സിംഗ് തോമർ പറഞ്ഞു.അർഹതയില്ലാത്ത കർഷകരിൽ നിന്ന് പണം ഈടാക്കാനും ഫണ്ട് സർക്കാരിലേക്ക് തിരികെ നൽകാനും എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഉപദേശം അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇതുകൂടാതെ, എൻടിആർപി സംവിധാനം വഴി ഏതൊരു കർഷകനും പണം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സൗകര്യവും ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും തോമർ പറഞ്ഞു. അർഹതയില്ലാത്ത ഗുണഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ 296.67 കോടി രൂപ പിരിച്ചെടുത്തതായും അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചു.

സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വിശദാംശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പിഎം കിസാൻ സമ്മാൻ നിധിക്ക് കീഴിൽ ഗഡുക്കളായ ഫണ്ടുകൾ അനുവദിക്കുന്നത്, ഇത് ആധാർ പ്രാമാണീകരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധൂകരണത്തിന്റെ പല തലങ്ങളിലൂടെയും കടന്നുപോകുന്നു, തോമർ പറഞ്ഞു. 

11-ാം ഗഡു ഏപ്രിലിൽ റിലീസ് ചെയ്യും

പദ്ധതിയുടെ 11-ാം ഗഡു ഏപ്രിൽ ആദ്യവാരം നൽകാനാണ് സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നത്. അതിനാൽ അതിനുമുമ്പ്, എല്ലാ ഗുണഭോക്താക്കളും ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ eKYC പൂർത്തിയാക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തവർക്ക് ഏപ്രിലിൽ അടുത്ത ഗഡു ലഭിക്കാനിടയില്ല.

പിഎം കിസാൻ യോജനയിൽ ഈ രേഖകളും നിർബന്ധം

ഇപ്പോൾ, പിഎം കിസാൻ യോജനയിലെ  തട്ടിപ്പും ക്രമക്കേടുകളും തടയുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പദ്ധതിയിലെ നിയമങ്ങൾ മാറ്റാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. പദ്ധതിയിൽ അർഹരല്ലാത്തവർ പങ്കാളികളാകുന്നു എന്ന് ബോധ്യമായതിനാൽ പിഎം കിസാൻ രജിസ്ട്രേഷന് ഇനി റേഷൻ കാർഡ് നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. പദ്ധതിയിൽ അംഗമാകുന്നതിന് നേരത്തെ ആധാർ കാർഡ് നിർബന്ധമായിരുന്നു.

പദ്ധതി പ്രകാരം പുതിയ രജിസ്ട്രേഷന് പോർട്ടലിൽ റേഷൻ കാർഡ് നമ്പർ നൽകണം. കൂടാതെ, റേഷൻ കാർഡിന്റെ പിഡിഎഫ് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുകയും വേണം. നേരത്തെ നിർദേശിച്ചിരുന്നത് പോലെ ആധാർ കാർഡ്, ബാങ്ക് പാസ്ബുക്ക്, ഡിക്ലറേഷൻ എന്നിവയും പദ്ധതിയിൽ യോഗ്യത നേടാൻ ആവശ്യമായ രേഖകളാണ്.


0 comments: