2022, ഏപ്രിൽ 12, ചൊവ്വാഴ്ച

ഏപ്രില്‍ 14, 15, 16, 17 തിയതികളില്‍ ബാങ്കുകള്‍ക്ക് അവധി

                                             


ന്യൂഡല്‍ഹി: ഈ ആഴ്ച നാല് ദിവസത്തേക്ക് തുടര്‍ച്ചയായി ബാങ്കുകള്‍ അവധിയാണ്. ഏപ്രില്‍ 14, 15, 16, 17 തിയതികളില്‍ ബാങ്കുകള്‍ക്ക് അടഞ്ഞുകിടക്കും.

ഈ അവധിയിൽ, ഞായറാഴ്ചയും ഉള്‍പ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനും ബാങ്ക് അവധി ദിനങ്ങള്‍ വ്യത്യസ്തമാണെന്നതിനാല്‍, അതുകൊണ്ട് ഇത് എല്ലാവരെയും ബാധിക്കണമെന്നില്ല.

ഈ ആഴ്ചയിലെ അവധികള്‍ ചുവടെ

ഏപ്രില്‍ 14: ഡോ. ബാബാ സാഹെബ് അംബേദ്കര്‍ ജയന്തി

ഏപ്രില്‍ 15: ദുഃഖ വെള്ളി

ഏപ്രില്‍ 16 - ബൊഹാഗ് ബിഹു (അസമില്‍ അവധി)

ഏപ്രില്‍ 17 - ഞായര്‍ (പ്രതിവാര അവധി)

ആര്‍ബിഐയുടെ മാര്‍ഗരേഖ നോക്കാം

RBI (റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ) യുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റില്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന അവധി ദിനങ്ങളുടെ പട്ടിക അനുസരിച്ച്‌, ബാങ്കിംഗ് അവധികള്‍ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ആഘോഷിക്കുന്ന ഉത്സവങ്ങളെയോ, ആ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പ്രത്യേക അവസരങ്ങളുടെ അറിയിപ്പിനെയോ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ആയതിനാല്‍, ഈ അവധികള്‍ ഒരുപോലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ബാധകമല്ല.

0 comments: