2022, മേയ് 22, ഞായറാഴ്‌ച

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോക്താക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കുക! നഷ്ടം ഒഴിവാക്കാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുക


ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളുടെ ഉപയോഗം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സാധാരണമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചിലർക്ക് അത് ആവശ്യമോ സൗകര്യമോ ആയേക്കാം, മറ്റുള്ളവർക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് സിംബലാണ്. നിങ്ങളുടെ പക്കൽ പണമില്ലെങ്കിലും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാം. നിങ്ങൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ വഴി പണമടയ്ക്കാനും ബില്ലുകൾ നിക്ഷേപിക്കാനും കഴിയും.

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബില്ലുകൾ പിന്നീട് അടയ്ക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം നിങ്ങൾക്ക് 50 ദിവസം വരെ പലിശ രഹിത പേയ്‌മെന്റ് സമയം ലഭിക്കും എന്നതാണ്. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളുടെ ഗുണങ്ങൾ പലതാണ്, എന്നാൽ ചെറിയ അശ്രദ്ധ വരെ നിങ്ങൾക്ക് ദോഷകരമായി വന്നേക്കാം.

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബിൽ പേയ്മെന്റ്

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബിൽ അടയ്ക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ഓപ്ഷനുകൾ കാണാം. ആദ്യം - മൊത്തം ബില്ലിന്റെ പേയ്മെന്റ്, രണ്ടാമത്തേത് - മിനിമം തുക, മൂന്നാമത്തേത് - തുകയ്ക്ക് താഴെ.ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബിൽ എപ്പോഴും സമയത്തിനുള്ളിൽ അടക്കണമെന്നാണ് നിയമം. കാരണം ഇത് നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു, നിങ്ങൾ അധിക പലിശ നൽകേണ്ടതില്ല, മാത്രമല്ല ഇത് നിങ്ങളെ ടെൻഷനിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നതിനും സഹായിക്കും.

ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബില്ലും അടയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ കുറഞ്ഞത് മിനിമം തുക എങ്കിലും നൽകണം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ പിഴ ഒഴിവാക്കാം. മൊത്തം ബില്ലിന്റെ 5% ആണ് മിനിമം തുക. ഇതിൽ പ്രതിമാസ തവണ അടവ് വേറെയാണ്.

നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും സാധനങ്ങളുടെ EMI 2000 രൂപയും ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങൾ 5000 രൂപ വിലയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഷോപ്പിംഗ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ കുറഞ്ഞത് 5200 രൂപ നൽകണം.എന്നിരുന്നാലും, EMI തുക അധികമായിരിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു ഫോണിന്റെ EMI എല്ലാ മാസവും 5000 രൂപയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ആ മാസം 10,000 ഷോപ്പിംഗ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക 5500 രൂപ (5000 + 500) ആയിരിക്കും.

പേയ്മെന്റ് സൈക്കിൾ

അടയ്‌ക്കേണ്ട തീയതി കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് ദിവസം വരെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പേയ്‌മെന്റിന് അവസരമുണ്ട്. ഇതിന് ശേഷവും, നിങ്ങൾ പണമടച്ചില്ലെങ്കിൽ, വൈകിയതിന് പേയ്‌മെന്റ് ചാർജ് ഈടാക്കും. ഈ ചാർജ് വളരെ ഉയർന്നതാണ്, അടുത്ത ബില്ലിൽ ഈ ചാർജ് ഉൾപ്പെടുത്തും.

പണമടയ്ക്കൽ കാലതാമസത്തിലെ നഷ്ടം

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബിൽ ജനറേറ്റുചെയ്‌തുകഴിഞ്ഞാൽ, പേയ്‌മെന്റ് നടത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നാഴ്‌ച ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ മിനിമം പേയ്‌മെന്റ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, സൗജന്യ പലിശ കാലയളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കില്ല. മുഴുവൻ പേയ്‌മെന്റും നടത്തുന്നതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് പലിശ രഹിത കാലയളവ് ലഭിക്കില്ല. അതിനുശേഷം, ഓരോ പേയ്മെന്റും പ്രതിമാസ പലിശ ആകർഷിക്കും.നിങ്ങൾ മുഴുവൻ പണമടയ്ക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ പലിശ നൽകേണ്ടിവരും. ഈ രീതിയിൽ, കുറഞ്ഞ തുക അടച്ച് പിഴയും പേയ്‌മെന്റ് ചാർജുകളും ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്.
0 comments: