2024, മേയ് 6, തിങ്കളാഴ്‌ച

Kerala Plus Two Result 2024-officially Announced -How To Your Result In Your Mobile Phone,School Wise Result,How To Calculate Percentage

 
2024- മാർച്ച് മാസം നടന്ന രണ്ടാം വർഷ ഹയർ സെക്കണ്ടറി വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷ ഫലം മെയ് 9 വൈകിട്ട് 3 മാണിയോട് കൂടി ഗവണ്മെന്റ് ഔദ്യോഗികമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കും . വെബ്‌സൈറ്റിൽ 4 മണിയോട് കൂടി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും  ,മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും മൊബൈൽ ഫോൺ വഴി റിസൾട്ട് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് 

എങ്ങനെ റിസൾട്ട് പരിശോധിക്കാം 

ആദ്യം നിങ്ങൾ താഴെ നൽകിയ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

Kerala Plus Two Result Checking Link 1-Click Here

Kerala Plus Two Result Checking Link 2- Click Here

Kerala Plus Two Result Checking Link 3-Click Hre
തുടർന്നു വരുന്ന പേജിൽ നിങ്ങൾക് DHSE RESULT-2024/VHSE RESULT 2024, എന്ന് കാണാം ,അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 


തുടർന്നു നിങ്ങളുടെ Roll number ഉം ,date of birth ഉം നൽകാനുള്ള പേജ് തുറന്ന് വരും ,ഇവ രണ്ടും നൽകിയതിന് ശേഷം Submit ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക  

തുടർന്നു നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് കാണാം School Wise Result 

താഴെ കാണുന്ന വിൻഡോ യിൽ School Wise Result എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ,ശേഷം നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിന്റെ കോഡ് നൽകി SUBMIT ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ,തുടർന്നു വരുന്ന പേജിൽ നിങ്ങൾക് School Result കാണാൻ സാധിക്കും 
How To Find School Code

Kerala Plus Two School Code List-Click Here

How To Know Grade,Grade Percentage , Grade Point, RemarkHow To Calculate Percentage Of Mark 
Plus Two Revaluation Application Process-https://www.klscholarships.com/2021/07/Application-Form-Plus-Two-Revaluation-How-To-Apply.html

0 comments: