2022, മേയ് 10, ചൊവ്വാഴ്ച

E-shram കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് സന്തോഷവാർത്ത: വലിയ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു

 

നിങ്ങൾക്ക് ഇ-ശ്രമം കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, 500 രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക സഹായത്തിന് പുറമെ മറ്റ് നിരവധി ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കും.നിങ്ങൾ ഇ-ശ്രമം കാർഡ് സ്കീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രയോജനകരമാണ് . 500 രൂപയ്ക്ക് പുറമേ, രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് ഈ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് നിരവധി വലിയ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു.

E Shram കാർഡ് സ്കീമിന് കീഴിൽ ലഭ്യമായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ:

ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയുടെ പ്രയോജനങ്ങൾ

ഒരു ഇ-ശ്രമം കാർഡ് കൈവശം വച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്ക് 2 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി സുരക്ഷാ ബീമാ യോജന ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയ്ക്ക് അർഹതയുണ്ട്. അപകടത്തിൽ മരിച്ചാൽ തൊഴിലാളിയുടെ കുടുംബത്തിന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ലഭിക്കും. അതേസമയം, അംഗവൈകല്യമുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ, ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ നൽകും.

വീട് പണിയുന്നതിനുള്ള സഹായം

എല്ലാവരും സ്വന്തം വീട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇ-ശ്രമം കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഈ പ്ലാൻ പ്രകാരം ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള പണവും നൽകും. അതേസമയം, ഇ-ശ്രമം കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ പദ്ധതികളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും.

തൊഴിൽ വകുപ്പിന്റെ പദ്ധതികളുടെ പ്രയോജനവും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും

തൊഴിൽ വകുപ്പിന്റെ സൗജന്യ സൈക്കിൾ, സൗജന്യ തയ്യൽ മെഷീൻ, കുട്ടികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ്, നിങ്ങളുടെ ജോലിക്കുള്ള സൗജന്യ ടൂൾസ് തുടങ്ങി തൊഴിൽ വകുപ്പിന്റെ എല്ലാ പദ്ധതികളുടെയും പ്രയോജനം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. മറുവശത്ത്, ഭാവിയിൽ, റേഷൻ കാർഡ് ഇതുമായി ബന്ധിപ്പിക്കും അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് രാജ്യത്തെ ഏത് റേഷൻ കടയിൽ നിന്നും റേഷൻ ലഭിക്കും.ഇതുകൂടാതെ 500 മുതൽ 1000 രൂപ വരെ സർക്കാർ ജനങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പ്രതിമാസം അയയ്ക്കുന്നുണ്ട്.

ഇ-ശ്രം കാർഡ്

കേന്ദ്രസർക്കാർ ആരംഭിച്ച നിരവധി സുപ്രധാന പദ്ധതികളുടെ കുടക്കീഴിൽ, രാജ്യത്തെ പാവപ്പെട്ടവർക്കായി ഇ-ശ്രം കാർഡുകൾ തൊഴിലാളിവർഗത്തിന് സഹായം നൽകുന്ന ഒരു വലിയ പദ്ധതിയായി വരുന്നു. അസംഘടിത മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഇ-ശ്രം കാർഡിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഏത് കോണിലും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കും.

ഇ-ശ്രം പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ രേഖകൾ

ഇ-ശ്രാം സൈറ്റിനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന്, ജീവനക്കാരന് ആധാർ നമ്പറും ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച സെൽഫോൺ നമ്പറും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പറും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ഇ-ശ്രാം വെബ്‌സൈറ്റ് പറയുന്നു.

രജിസ്ട്രേഷന് ആവശ്യമായ രേഖകൾ

  • ആധാർ നമ്പർ
  • ആധാർ ലിങ്ക് ചെയ്ത സജീവ മൊബൈൽ നമ്പർ
  • ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ
  • പ്രായം 16-59 വയസ്സിനിടയിൽ ആയിരിക്കണം

ഇ-ശ്രാം കാർഡിനായി ഓൺലൈനായി എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം?

ഘട്ടം 1: register.eshram.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക

ഘട്ടം 2: പേജിന്റെ വലതുവശത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്ന "ഇ-ശ്രാമിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക" എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ഘട്ടം 3: സ്വയം രജിസ്ട്രേഷൻ പേജിൽ, ആധാർ ലിങ്ക് ചെയ്‌ത മൊബൈൽ നമ്പർ, ക്യാപ്‌ച നൽകുക

ഘട്ടം 4: "OTP അയയ്ക്കുക" എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഘട്ടം 5: OTP നൽകുക, ഇ-ശ്രമത്തിനുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം തുറക്കും

ഘട്ടം 6: വ്യക്തിപരം, വിദ്യാഭ്യാസം, വിലാസം, ബാങ്ക് വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ നൽകുക

ഘട്ടം 7: പ്രിവ്യൂ സെൽഫ് ഡിക്ലറേഷൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

പ്രിവ്യൂവിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ യുഎഎൻ കാർഡ് ലഭിക്കും, അത് ഭാവിയിലെ ഉപയോഗത്തിനായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും കഴിയും.

0 comments: