2022, മേയ് 29, ഞായറാഴ്‌ച

പ്ലസ്‌ടുവിന് ശേഷം ഹോട്ടൽ മാനേജ്‌മന്റ് കോഴ്സ് :സിലബസ് ,ഫീസ് ,കോളേജുകൾ ,ജോലി സാധ്യത ,ശമ്പളം അറിയേണ്ടതെല്ലാം

 

ഹോട്ടൽ മാനേജ്‌മെന്റ് കോഴ്‌സുകൾ തൊഴിലധിഷ്‌ഠിത കോഴ്‌സുകളാണ്. ഹോട്ടൽ, ടൂറിസം വ്യവസായത്തിൽ വിവിധ റോളുകൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനായി  കോഴ്‌സുകൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.നിരവധി തൊഴിലവസരങ്ങളും ഈ മേഖലകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. 12-ാം ക്ലാസ് പൂർത്തിയാക്കിയ ഉടൻ തന്നെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്‌സ് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഹോട്ടൽ മാനേജ്‌മെന്റ് ഒരു സ്പെഷ്യലൈസേഷനായി മാറിയിരിക്കുന്നു.മാത്രമല്ല, ഏത് സ്ട്രീമിൽ നിന്നുമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് (കല, ശാസ്ത്രം, വാണിജ്യം) പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന ചുരുക്കം ചില പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകളിൽ ഒന്നാണിത്.

ഡിപ്ലോമ ഹോട്ടൽ മാനേജ്‌മെന്റ് കോഴ്‌സ് 

ഡിപ്ലോമ ഹോട്ടൽ മാനേജ്‌മെന്റ് കോഴ്‌സ്  3 വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ ലെവൽ ഹോട്ടൽ മാനേജ്‌മെന്റ് കോഴ്‌സാണ്, അത് ആറ് സെമസ്റ്ററുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. അക്കൗണ്ടുകൾ, , ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ്, ബേക്കറി, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, ഹൗസ് കീപ്പിംഗ്, ഫുഡ് മാനേജ്‌മെന്റ്, കാറ്ററിംഗ്, അറ്റകുറ്റപ്പണി എന്നിങ്ങനെ വിവിധ മേഖലകളുടെ മാനേജ്‌മെന്റിൽ ഇത് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു..ഹോട്ടൽ മാനേജ്‌മെന്റിന്റെ ലോകവും അനുബന്ധ മേഖലകളും എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് മനസിലാക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഈ വ്യവസായത്തിൽ ഒരു കരിയർ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കു  ഡിപ്ലോമ ഹോട്ടൽ മാനേജ്‌മെന്റ് കോഴ്‌സ് ചെയ്യാം .ആവശ്യമായ വിവിധ പ്രൊഫഷണൽ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാൻ ഈ കോഴ്സ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.വിദ്യാർത്ഥികളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനും അവർക്ക് അറിവ് നൽകുന്നതിനുമായ ഡിപ്ലോമ ഹോട്ടൽ മാനേജ്‌മെന്റ് കോഴ്‌സ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന വിവിധ മേഖലകളുണ്ട്:

 • Hotel administration
 • Accounts
 • Housekeeping
 • Front office
 • Advertising
 • Catering
 • Bakery
 • Food and beverage management
ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഹോട്ടൽ മാനേജ്‌മെന്റ് സിലബസ്

 ഡിപ്ലോമ ഹോട്ടൽ മാനേജ്‌മെന്റ് കോഴ്‌സിനെ ആറ് സെമസ്റ്ററുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു, മുഴുവൻ കോഴ്‌സിന്റെയും സിലബസ് ഈ സെമസ്റ്ററുകളിലുടനീളം ചെയ്യുന്നു. ഡിപ്ലോമ ഹോട്ടൽ മാനേജ്‌മെന്റ് കോഴ്‌സിന്റെ സിലബസിന്റെ സെമസ്റ്റർ  സിലബസ് നോക്കാം:
സിലബസ്

1st Semester 

2nd Semester

3rd Semester

4th Semester

5th Semester

6th Semester

Front office operation

Accommodation operation

Quality food production

Quantity food production

Front office management

Advanced food production

Basic food and beverage service

Basic food and beverage service

Food and beverage management

Beverage operations practical

Advance beverage services

Research methodology

Nutrition food science

Health and hygiene

Principles of management

Front office operation practical

Advanced food production

Applications of computer

Basic food production

Basic food production

Beverage operations

Accommodation operation practical 2

Interdisciplinary

Applications of computer practical

Accommodation practical 1

Basic food production practical 1

Hotel maintenance

Hotel maintenance practical

Hotel financial management

Marketing and sales management

Language 1

Language 1

Principles of accounting

Industrial exposure training

Facility planning

Project

Language 2

Language 2

Environmental studies

_

Hotel law

_


 ഡിപ്ലോമ ഹോട്ടൽ മാനേജ്‌മെന്റ് കോഴ്‌സുകൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ

നിങ്ങളുടെ കരിയർ, വൈദഗ്ധ്യം, പ്രൊഫഷണൽ വളർച്ച എന്നിങ്ങനെ ഒരു ഡിപ്ലോമ ഹോട്ടൽ മാനേജ്‌മെന്റ് കോഴ്‌സ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ വിവിധ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഒരു ഡിപ്ലോമ ഹോട്ടൽ മാനേജ്‌മെന്റ് കോഴ്‌സ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ചുവടെ നോക്കാം:
 • ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് വ്യവസായത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ലഭിക്കും 
 • വിശാലമായ കരിയർ ഓപ്ഷനുകൾ
 • പ്രായോഗിക നൈപുണ്യ വികസനം
 • കോഴ്‌സ് സമയത്ത് വിവിധ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഓപ്ഷനുകൾ
 • സോഫ്റ്റ് സ്കിൽ വികസനം
 • ശമ്പളത്തിൽ വർദ്ധനവ്
ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമുള്ള ഡിപ്ലോമ ഹോട്ടൽ മാനേജ്‌മെന്റ് കോഴ്‌സിനുള്ള യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം
നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലോ വിദേശത്തോ ഒരു ഡിപ്ലോമ ഹോട്ടൽ മാനേജ്‌മെന്റ് കോഴ്‌സ് പിന്തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിർദ്ദിഷ്ട കോഴ്‌സുകളിൽ പ്രവേശനം നേടുന്നതിന് നിങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ട ചില യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമുള്ള ഒരു ഡിപ്ലോമ ഹോട്ടൽ മാനേജ്‌മെന്റ് കോഴ്‌സിനുള്ള യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം നോക്കാം:
ഇന്ത്യയിൽ
 • കുറഞ്ഞത് 45 മുതൽ 50% വരെ മാർക്കോടെ ഏതെങ്കിലും സ്ട്രീമിനൊപ്പം 10 + 2 വിദ്യാഭ്യാസം
 • AIMA UGAT, BVP CET, AIHMCT വാറ്റ് തുടങ്ങിയ ഹോട്ടൽ മാനേജ്‌മെന്റ് പ്രവേശന പരീക്ഷകളിൽ നല്ല സ്‌കോർ 
വിദേശത്ത്

 • ഏതെങ്കിലും സ്ട്രീമിനൊപ്പം 10 + 2 വിദ്യാഭ്യാസം
 • TOEFL, IELTS മുതലായ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ പ്രാവീണ്യ പരീക്ഷകളിൽ നല്ല സ്കോർ
ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഹോട്ടൽ മാനേജ്‌മെന്റ് കോഴ്‌സിന് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

ഒരു ഡിപ്ലോമ ഹോട്ടൽ മാനേജ്‌മെന്റിൽ പ്രവേശനം നേടുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രവേശന പരീക്ഷകളിൽ മികച്ച പ്രകടനം ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ യോഗ്യതാ പരീക്ഷയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച മെറിറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനം നേടാം.വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് അവരുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ അഡ്മിഷൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ, ഓഫ്‌ലൈൻ മോഡുകളിൽ അപേക്ഷിക്കാം.

ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഹോട്ടൽ മാനേജ്‌മെന്റ് കോഴ്‌സിലേക്കുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷ

ഒരു ഡിപ്ലോമ ഹോട്ടൽ മാനേജ്‌മെന്റ് കോഴ്‌സിൽ പ്രവേശനം നേടുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്ന പ്രവേശന പരീക്ഷകളുടെ ലിസ്റ്റ് ചുവടെയുണ്ട്:

 • AIMA UGAT (remote proctored IBT)
 • JET Entrance Exam (offline)
 • AIHMCT WAT (online)
 • BVP CET (online)
ഹോട്ടൽ മാനേജ്‌മെന്റ് ഫീസ്

ഒരു  ഹോട്ടൽ മാനേജ്‌മെന്റ് കോഴ്‌സിന്റെ ശരാശരി ഫീസ് 14,000 രൂപയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് 2,00,000 രൂപ വരെയാണ്. ഫീസ് നിങ്ങൾ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കോളേജിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. വിവിധ കോളേജുകൾക്ക് വ്യത്യസ്ത ഫീസ് ഘടനകളും സമർപ്പിക്കൽ മാനദണ്ഡങ്ങളുമുണ്ട്. 

2022 ലെ ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമുള്ള ഡിപ്ലോമ ഹോട്ടൽ മാനേജ്‌മെന്റ് കോഴ്‌സിനായുള്ള മികച്ച കോളേജുകളുടെ ലിസ്റ്റ്

നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നോ വിദേശത്ത് നിന്നോ ഒരു ഡിപ്ലോമ ഹോട്ടൽ മാനേജ്‌മെന്റ് കോഴ്‌സ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തും ഹോട്ടൽ മാനേജ്‌മെന്റിൽ ഡിപ്ലോമ കോഴ്‌സുകൾ നൽകുന്ന മികച്ച കോളേജുകളും സർവ്വകലാശാലകളും നോക്കാം:

In India

 • Institute of Hotel Management Catering Technology and Applied Nutrition
 • Indian Institute of Hospitality and Management
 • Shree Devi College of Hotel Management
 • Indian School of Business Management and Administration
 • Amrapali Institute of Hotel Management
 • Vels University
 • Garden City University
 • YMCA Delhi

Abroad

 • Victoria University
 • Sheffield Hallam University
 • Ecole Hôtelière de Lausanne (EHL)
 • Torrents University
 • Royal Roads University
 • Glion Institute of Higher Education, Glion & Bulle
 • Cornell University
 • Hotel school The Hague
 • Les Roches International School of Hotel Management
ഡിപ്ലോമ ഹോട്ടൽ/ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ജോബ് ഓപ്ഷനുകൾ

ഹോട്ടൽ മാനേജ്‌മെന്റിൽ ഡിപ്ലോമ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വിവിധ വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഡിപ്ലോമ ഹോട്ടൽ മാനേജ്‌മെന്റ് ബിരുദമുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ കരിയർ പാതകൾ ഇപ്രകാരമാണ്:

 • Hotel Manager
 • Restaurant Manager
 • Maintenance Manager
 • Hotel assistant
 • Front Office Manager
 • Assistant General Manager
 • Bar Manager
ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമുള്ള ഡിപ്ലോമ ഹോട്ടൽ മാനേജ്‌മെന്റ് ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികളെ നിയമിക്കുന്ന മികച്ച റിക്രൂട്ടർമാർ

ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി വ്യവസായത്തിൽ ഒരു തൊഴിലാളിക്ക് ഉയർന്ന ഡിമാൻഡുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തും ഹോട്ടൽ മാനേജ്‌മെന്റ് വിദ്യാർത്ഥികളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന മുൻനിര കമ്പനികൾ ഇവയാണ്:

In India

 • ITC
 • Taj Group
 • Hilton Group
 • The Leela Palaces
 • Oberoi Group
 • OYO rooms
 • Sarovar Hotels and Resorts
 • Lemon Tree Hotels
 • Indian Hotels Company Limited

In Abroad

 • Four Seasons Hotel, London
 • Hilton, Edinburgh
 • Taj, Maldives
 • Sheraton Hotels, Niagara Falls
 • Hyatt, Australia
 • Jackson Hotel, Ireland
 • Pendley Manor, Hertfordshire
 • Nino Dsaman, Kuwait
 • Crossing The Bar, San Francisco
ശമ്പളം

ഒരു ഫ്രഷർ എന്ന നിലയിൽ ഹോട്ടൽ മാനേജ്‌മെന്റിൽ ഡിപ്ലോമയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരാശരി ശമ്പളം ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമായി പ്രതിവർഷം INR 3 ലക്ഷം മുതൽ 6 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ്. ശമ്പളം ഒരു വ്യക്തി ജോലി ചെയ്യുന്ന തസ്തികയെയും വ്യക്തിയെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത കമ്പനിയെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

0 comments: