2022, മേയ് 10, ചൊവ്വാഴ്ച

‘കീം’ മുഖേന അപേക്ഷിച്ചവർക്ക് കോഴ്സുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ അവസരം.

 

കീം 2022 മുഖേന എൻജിനിയറിങ്‌/ഫാർമസി/ആർക്കിടെക്ചർ/മെഡിക്കൽ മെഡിക്കൽ അനുബന്ധ കോഴ്സുകൾ എന്നിവയിലേക്ക്‌ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിച്ചവർക്ക്‌ ആവശ്യമെങ്കിൽ അനുബന്ധ കോഴ്സുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ള അവസരം. ആർക്കിടെക്ചർ (ബി ആർക്) കോഴ്സ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നവർ കൗൺസിൽ ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ നാറ്റാ നടത്തിയ പരീക്ഷ എഴുതി നിശ്ചിത യോഗ്യത നേടേണ്ടതും മെഡിക്കൽ ആൻഡ്‌ മെഡിക്കൽ അനുബന്ധ കോഴ്സുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നവർ എൻടിഎയുടെ നീറ്റ് യു ജി 2022 പരീക്ഷ എഴുതി നിശ്ചിത യോഗ്യത നേടേണ്ടതുമാണ്.

കോഴ്സുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിന് വ്യാഴം വൈകിട്ട്‌ അഞ്ചുവരെ  www.cee.kerala.gov.in വെബ്സൈറ്റിൽ സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. വിശദമായ വിജ്ഞാപനം ഇതേ വെബ്സൈറ്റിൽ. ഹെൽപ് ലൈൻ: 0471 2525300

0 comments: