2022, ജൂലൈ 6, ബുധനാഴ്‌ച

അക്വാകള്‍ച്ചര്‍ പരിശീലനം

 

ഫിഷറീസ്‌ വകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ യുവജനങ്ങള്‍ക്കായി അക്വാകള്‍ച്ചര്‍ പരിശീലന പരിപാടി നടത്തും.20നും 38നും ഇടയ്‌ക്ക്‌ പ്രായമുള്ള പരിശീലനാര്‍ഥികള്‍ക്ക്‌ അപേക്ഷിക്കാം. പരിശീലനാര്‍ഥികള്‍ ബി.എസ്‌സി അക്വാകള്‍ച്ചര്‍/വി.എച്ച്‌.എസ്‌.ഇ അക്വാകള്‍ച്ചര്‍ വിജയകരമായി പൂര്‍ത്തികരിച്ചവരായിരിക്കണം. മത്സ്യത്തൊഴിലാളി വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ടവര്‍ക്ക്‌ മുന്‍ഗണന ഉണ്ടായിരിക്കും.

ഫിഷറീസ്‌ വകുപ്പിനു കീഴിലുള്ള തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഫാമുകളിലും ഹാച്ചറികളും മറ്റു ട്രെയിനിങ്‌ സെന്ററുകളിലുമായിരിക്കും പരിശീലനം. ദക്ഷിണമേഖല (തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം), മധ്യമേഖല (എറണാകുളം, തൃശൂര്‍, ഇടുക്കി, പാലക്കാട്‌), ഉത്തരമേഖല (മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്‌, വയനാട്‌, കണ്ണൂര്‍, കാസര്‍ഗോഡ്‌) എന്നീ മൂന്ന്‌ മേഖലകളായി തിരിച്ചായിരിക്കും ഇന്റര്‍വ്യൂ.ഓരോ മേഖലയില്‍നിന്നും 4 പേരെ മാത്രമാണ്‌ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്‌. പരിശീലന കാലാവധി 8 മാസം. ആ കാലയളവില്‍ പ്രതിമാസം 10,000 രൂപ സ്‌റ്റൈപ്പന്റ്‌ അനുവദിക്കും. താല്‌പര്യമുള്ളവര്‍ ജൂലൈ 10നു മുന്‍പായി നിര്‍ദിഷ്‌ട മാതൃകയിലുള്ള അപേക്ഷ ഫിഷറീസ്‌ ജോയിന്റ്‌ ഡയറക്‌ടര്‍ ഓഫീസ്‌ (ട്രെയിനിങ്‌) കിഴക്കേ കടുങ്ങല്ലൂര്‍, യു.സി. കോളജ്‌.പി.ഒ, ആലുവ, പിന്‍- 683102 എന്ന വിലാസത്തിലോ ഓഫീസിന്റെ ഇ-മെയില്‍ മുഖേനയോ സമര്‍പ്പിക്കണം. അപേക്ഷ ഫോറം ഫിഷറീസ്‌ വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ലഭിക്കും.

0 comments: