2022, ജൂലൈ 28, വ്യാഴാഴ്‌ച

Plus One Trail Allotment 2022-How To Check In Mobile ,പ്ലസ് വൺ ട്രയൽ അലോട്ട്മെന്റ് റിസൾട്ട് എങ്ങനെ പരിശോധിക്കാം ,എങ്ങനെ അപേക്ഷ എഡിറ്റ് ചെയ്യാംഹയർ സെക്കണ്ടറി ഒന്നാം വർഷ  ട്രയൽ അലോട്ട്മെന്റ് റിസൾട്ട് ഗവണ്മെന്റ് ഔദ്യോഗികമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു  ,വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്  https://hscap.kerala.gov.in/ വഴി നിങ്ങളുടെ Trail Allotment അപേക്ഷ പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് ,ആവശ്യമെങ്കിൽ അപേക്ഷ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതാണ് ,

എങ്ങനെ ട്രയൽ അലോട്ട്മെന്റ് പരിശോധിക്കാം 

  • ആദ്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഗൂഗിൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക  
  • ശേഷംhttps://hscap.kerala.gov.in/   എന്ന് സെർച്ച് ചെയുക ,തുടർന്ന് വരുന്ന പേജിൽ Candidate Login ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയുക ,ശേഷം നിങ്ങളുടെ Application Number,Password,District ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യുക   • ക്യാൻഡിഡേറ്റ് ലോഗിൻ ചെയ്യുക 


  • തുടർന്ന് വരുന്ന പേജിൽ Application Number ,Password,District എന്നിവ നൽകി ലോഗിൻ ചയ്യുക 
ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് Edit Application കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപേക്ഷ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം 

Plus One Trail Allotment Official Notification - Download

0 comments: