2022, ഓഗസ്റ്റ് 11, വ്യാഴാഴ്‌ച

തൊഴിലന്വേഷകര്‍ക്കായി ആപ്പ്

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അഭിമാനപദ്ധതിയായ  കേരള നോളേജ് ഇക്കണോമി മിഷൻ  പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക്  എത്തിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കുടുബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ”എന്റെ  തൊഴിൽ എന്റെ  അഭിമാനം” ക്യാമ്പയിനിൽ  തൊഴിൽ അന്വേഷകർക്കു  കെ.കെ.ഇ.എം  മൊബൈൽ അപ്ലിക്കേഷനായ  ഡിഡബ്ല്യൂഎംഎസ് കണക്ട് ആപ്പ് മുഖേന രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് സൗകര്യം. കേരള നോളേജ് ഇക്കണോമി മിഷനിലൂടെ ലഭ്യമാവുന്ന തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ, തൊഴിൽ അന്വേഷകന്റെ ‘ഡിഡബ്ല്യൂഎംഎസ് കണക്ട് പ്രൊഫൈലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്‌തോ,  ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റഫോമിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയുമ്പോൾ  നൽകിയ ഈ-മെയിലിലേക്ക് വരുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മുഖേനയോ അറിയാം. പരിശീലനം ലഭിച്ച കുടുബശ്രീ പ്രവർത്തകർ മുഖേനയാണ് വാർഡ് തലത്തിലുള്ള ‘എന്റെ തൊഴിൽ എന്റെ അഭിമാനം” ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുന്നത്.

മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളെയോ വ്യക്തികളെയോ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. തൊഴിലന്വേഷകരുടെ ഡിഡബ്ല്യൂഎംഎസ് പ്രൊഫൈൽ പൂർത്തീകരണവും, യോജിച്ച  തൊഴിലവസരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതും  സൗജന്യമാണ്. ഇതിനായി യാതൊരുവിധ ഫീസും നോളഡ്ജ് മിഷൻ ഈടാക്കുന്നില്ല. പണം ആവശ്യപ്പെട്ട് വരുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യാജ മെയിൽ/ ഫോൺ സന്ദേശങ്ങൾക്ക് എതിരെ തൊഴിലന്വേഷകർ ജാഗ്രത പുലർത്തണം. രജിസ്‌ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾക്ക് കുടുംബശ്രീ എഡിഎസ്/ സിഡിഎസ് പ്രതിനിധികളുമായി ബന്ധപ്പെടണം.

0 comments: