2022, ഓഗസ്റ്റ് 11, വ്യാഴാഴ്‌ച

ഐസിഫോസിൽ റിസർച്ച് അസോസിയേറ്റാകാൻ ബിരുദധാരികൾക്ക് അവസരം; അഭിമുഖം 17 ന്

 

അന്താരാഷ്ട്ര സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‍വെയർ കേന്ദ്രത്തിന്റെ (ഐസിഫോസ്സ്)  പ്രധാന ഗവേഷണ മേഖലകളായ ഓപ്പൺ ഹാർഡ്‍വെയർ, ഓപ്പൺ ഐ ഒ റ്റി, ലാംഗ്വേജ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്, മെഷീൻ ലേണിംഗ്, അസിസ്റ്റീവ് ടെക്‌നോളജി, ഇ-ഗവേണൻസ്, സോഫ്റ്റ്‍വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ്, സ്വതന്ത്ര ഇൻകുബേഷൻ എന്നിവയിലെ പ്രോജക്റ്റുകളിലേക്ക് കരാറടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനം നടത്തുന്നതിന് ബിരുദധാരികളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. റിസർച്ച് അസോസിയേറ്റ്, റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് എന്നീ തസ്തികകളിലാണ് നിയമനം. റിസർച്ച് അസോസിയേറ്റിന് 35,000-45,000 രൂപയും റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റിന് 25,000-35,000 രൂപയും വേതനം ലഭിക്കും. റിസർച്ച് അസോസിയേറ്റിന് കുറഞ്ഞത് 4 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം  വേണം. റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റിന് കുറഞ്ഞത് 2 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം  വേണം.

പ്രവൃത്തി പരിചയമുള്ള ബി.ടെക്/ എം.ടെക്/ ബി.ഇ/ എം.ഇ/ ബി.എസ്‌സി/ എം.എസ്‌സി/ എം.സി.എ/ എം.ബി.എ/ എം.എ  (Computational Linguistics/ Linguistics) ബിരുദധാരികൾക്ക് ഓഗസ്റ്റ് 17-ാം തീയതി ഐസിഫോസ്സിൽ നടക്കുന്ന അഭിമുഖത്തിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ അസ്സലും പകർപ്പും ബയോഡാറ്റയുമായി പങ്കെടുക്കാം. സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‍വെയറിൽ നവീന ആശയങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള FOSS ഇന്നവേഷൻ ഫെലോഷിപ്പ് 2022 പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ബി.ടെക്/ എം.ടെക്/ ബി.ഇ/ എം.ഇ/ ബി.എസ്‌സി/ എം.എസ്‌സി/ എം.സി.എ/ എം.ബി.എ ബിരുദധാരികൾക്ക് ഓഗസ്റ്റ് 17ന് ഐസിഫോസ്സിൽവെച്ച് നടക്കുന്ന അഭിമുഖത്തിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ അസ്സലും പകർപ്പും ബയോഡാറ്റയുമായി പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട്.തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് പ്രതിമാസം 20,000 രൂപ ഫെലോഷിപ്പ്  തുകയായി ലഭിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് https://icfoss.inഎന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക. വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ : 0471-2700012/13/14; 0471-2413013; 9400225962.

0 comments: