2023, ജൂലൈ 26, ബുധനാഴ്‌ച

പ്ലസ് വണ്‍ ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ് പരീക്ഷ സെപ്റ്റംബര്‍-ഒക്ടോബര്‍ മാസങ്ങളില്‍

 


സംസ്ഥാനത്ത് പ്ലസ് വണ്‍ ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ് പരീക്ഷ മുന്‍ വര്‍ഷത്തേതുപോലെ സെപ്റ്റംബര്‍ - ഒക്ടോബര്‍ മാസങ്ങളില്‍ നടക്കും. പ്ലസ് വണ്‍ ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ് പരീക്ഷ മുന്‍ വര്‍ഷത്തേതുപോലെ നടത്താനാണ് പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ തീരുമാനം.ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി ഒന്നാം വര്‍ഷ ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ് പരീക്ഷകള്‍ മാര്‍ച്ച് മാസത്തിലെ ഒന്നാംവര്‍ഷ പരീക്ഷകള്‍ക്ക് ഒപ്പം നടത്താനായിരുന്നു ആദ്യ തീരുമാനം. വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വര്‍ഷം കൂടി പ്രസ്തുത പരീക്ഷകള്‍ മുന്‍വര്‍ഷത്തേതു പോലെ നടത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. 2023 - 24 അധ്യയന വര്‍ഷം മുതല്‍ ഒന്നാംവര്‍ഷ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ് പരീക്ഷകള്‍ മാര്‍ച്ച് മാസത്തിലെ ഒന്നാംവര്‍ഷ പൊതു പരീക്ഷകള്‍ക്കൊപ്പമാണ് നടക്കുക.

0 comments: