2024, ജനുവരി 22, തിങ്കളാഴ്‌ച

ഉറുദു സ്കോളർഷിപ്: അപേക്ഷിക്കാം

 


ഉറുദു ഒന്നാം ഭാഷയായി എടുത്ത് എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷയിൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് നേടിയവർക്കും ഉറുദു രണ്ടാം ഭാഷയായി എടുത്ത് ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് നേടിയവർക്കും കാഷ് അവാർഡ് നൽകാൻ സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷക്ഷേമ വകുപ്പ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കേരളത്തിൽ പഠിക്കുന്ന സ്ഥിരതാമസക്കാരായ വിദ്യാർഥികൾക്കാണ് 1,000 രൂപയുടെ സ്കോളർഷിപ്. 30വരെ അപേക്ഷിക്കാം. 0471 2300524. അപേക്ഷിക്കേണ്ട ലിങ്ക്: www.minoritywelfare.kerala.gov.in..

0 comments: