2024, ജനുവരി 23, ചൊവ്വാഴ്ച

പ്ലസ് വൺ & പ്ലസ് ടു സോഷ്യോളജി 2017 മുതൽ 2023 വരെയുള്ള മുൻ വർഷ ചോദ്യങ്ങൾ (PLUS ONE &PLUS TWO SOCIOLOGY PYQ QUESTIONS))


പരീക്ഷക്ക് തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ മുൻവർഷങ്ങളിലെ ചോദ്യങ്ങൾ മനസിലാക്കുന്നത് മൂലം ചോദ്യങ്ങളുടെ തരത്തെക്കുറിച്ചും പരീക്ഷാ പേപ്പറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവിധ  പാഠവിഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു .ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി തയ്യാറെടുക്കുന്നത് നല്ല സ്കോറുകളോടെ പരീക്ഷയെ മറികടക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.ഈ ലേഖനത്തിൽ ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് വൺ & പ്ലസ് ടു സോഷ്യോളജി 2017 മുതൽ 2023 വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച  ചോദ്യങ്ങളുടെ സമാഹാരം ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു PDF ആണ് .ഇത്  വിദ്യാർത്ഥികളെ അവരുടെ പരീക്ഷാ തയ്യാറെടുപ്പുകളിൽ തീർച്ചയായും സഹായിക്കും .

ഈ PDF ലെ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ 

  • ഹയർ സെക്കൻഡറി സോഷ്യോളജി പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പാഠങ്ങളും വിഷയങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി അതിൽ നിന്ന് തയ്യാറാക്കിയ ചോദ്യങ്ങൾ 
  • ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയംകാർക്കും  മലയാളം മീഡിയംകാർക്കും ഒരേപോലെ മനസിലാക്കാൻ ഈ PDF ൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു  
  • പരിചയസമ്പന്നരായ അധ്യാപകർ തയ്യാറാക്കിയത് 
പരീക്ഷയിൽ ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടി വിജയം ലഭിക്കാൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന PDF ഡൌൺലോഡ് ചെയ്തു പഠിക്കുക .അതിനായി താഴെ കാണുന്ന  ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കു ചെയ്യുക 


0 comments: