2024, ഫെബ്രുവരി 6, ചൊവ്വാഴ്ച

ഒറ്റ പെൺകുട്ടി പിജി സ്‌കോളർഷിപ്പ്.

 


ഒറ്റ മകളാണോ? പിജിക്ക് പഠിക്കുകയാണോ; കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പിന് അര്‍ഹതയുണ്ട്; അപേക്ഷിക്കേണ്ടതെങ്ങനെ, അറിയാം.നോൺ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്‌സുകളിൽ ബിരുദ- ബിരുദാനന്തര പഠനത്തിന് യുജിസി നൽകുന്ന സ്‌കോളർഷിപ്പ് പദ്ധതിയാണ് ഒറ്റ പെൺകുട്ടി പിജി സ്‌കോളർഷിപ്പ്. 

മാനദണ്ഡങ്ങൾ

  • അപേക്ഷക രക്ഷിതാക്കളുടെ ഏക പെൺകുട്ടിയായിരിക്കണം 
  • ബിരുദാനന്തര ബിരുദത്തിന് ചേരുമ്പോൾ 30 വയസ് കവിയരുത് 
  • പഠനത്തിന് അഡ്മിഷൻ എടുത്ത പെൺകുട്ടികൾക്ക് രണ്ടു വർഷങ്ങളിലായണ് സ്‌കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കുക..
അപേക്ഷ

അക്ഷയ, ജനസേവന കേന്ദ്രം മുഖേനയോ ഓൺലൈനായോ അപേക്ഷിക്കാം നാഷണൽ സ്‌കോളർഷിപ്പ് പോർട്ടൽ എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിലോ https://Scholarship.gov.in എന്ന സൈറ്റ് മുഖാന്തരം ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ നൽകാം  .ഓൺലൈനായി തയ്യാറാക്കിയ അപേക്ഷ പ്രിന്റ് എടുത്ത് താഴെ കാണുന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചു കൊടുക്കുക 

Assistant Secretary(Scholarship

CBSE, Shiksha Kendra2

Community Center 

Preetvihar, Delhi- 110092 

 

 സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകൾ 

  • ഏക മകളെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന പഞ്ചായത്ത് സാക്ഷ്യപത്രം
  •  ആധാർ കാർഡ് 
  • അപേക്ഷകയുടെ പേരിലുള്ള ബാങ്ക് പാസ്ബുക്ക് 
  • വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം മേലധികാരികളുടെ സാക്ഷ്യപത്രം
  •  നോട്ടറി അഫിഡവിറ്റ്

0 comments: