2021, ഒക്‌ടോബർ 30, ശനിയാഴ്‌ച

പാര്‍ലമെന്ററി പ്രാക്ടീസ് സ്റ്റഡീസ് പരീക്ഷ നവംബര്‍ 13ന്

                              


കേരള നിയമസഭയുടെ കെ-ലാംപ്‌സ് (പാര്‍ലമെന്ററി സ്റ്റഡീസ്) നടത്തുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‌സ് ഇന്‍ പാര്‍ലമെന്ററി പ്രാക്ടീസ് ആന്റ് പ്രൊസീജ്യര്‍ ഏഴാമത് ബാച്ചിന്റെ പരീക്ഷ നവംബര്‍ 13, 14 തീയതികളില്‍ തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട് കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നടത്തും. വിശദവിവരങ്ങള്‍ www.niyamasabha.org ല്‍ ലഭ്യമാണ്.

0 comments: