2021, ഒക്‌ടോബർ 10, ഞായറാഴ്‌ച

ജോലിക്കായി നൽകുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വ്യാജമെന്ന് കണ്ടാൽ: ഉടൻ നടപടി സ്വീകരിക്കും

                                   കള്ള സെര്‍ടിഫികറ്റുകള്‍ ജോലിക്കായി ഹാജരാക്കുന്നവര്‍ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക.

പിടിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ തുടര്‍ന്നുള്ള നടപടികള്‍ക്കായി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം അധികൃതര്‍ നേരിട്ട് പ്രോസിക്യൂഷന് കൈമാറുമെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് . രാജ്യത്തെ സര്‍കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങളിലെപ്രവർത്തകരുടെയും മറ്റ് പ്രവർത്തകരുടെയെല്ലാം സെര്‍ടിഫികറ്റുകള്‍ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ തുല്യതാ സെര്‍ടിഫികറ്റ് ഇല്ലാതെ പരിഗണിക്കില്ലെന്ന് സിവില്‍ സര്‍വീസ് കമീഷനും വ്യക്തമാക്കി.

ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ജോലിക്കായി വ്യാജ സെര്‍ടിഫികറ്റ് ഹാജരാക്കുന്നവര്‍ക്ക് ജോലി ലഭിക്കില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല തുടര്‍ നിയമനടപടികള്‍ക്കായി അവരെ പ്രോസിക്യൂഷന് കൈമാറുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് . നിയമ നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചകാര്യം തൊഴിലുടമയെയും സിവില്‍ സര്‍വീസസ് കമീഷനെയും അറിയിക്കുകയും ചെയ്യും.

വ്യാജ സെര്‍ടിഫികറ്റുകള്‍ തുലത്യാ സെര്‍ടിഫികറ്റിനായി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തില്‍ സമര്‍പിക്കപ്പെടുന്ന അവസരത്തിലോ അല്ലെങ്കില്‍ തൊഴിലുടമയോ സിവില്‍ സര്‍വീസസ് കമീഷനോ അവ വ്യാജമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാലോ നിയമ നടപടികള്‍ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും . 

0 comments: