2021, ഒക്‌ടോബർ 13, ബുധനാഴ്‌ച

വനിതകള്‍ക്ക് ഷീ ടാക്‌സി, ഷീ ഓട്ടോ സംരംഭകരാകാന്‍ അവസരങ്ങൾ , കുടുംബശ്രീയില്‍ നിന്നും ഡ്രൈവിങ് പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയവർക്ക്.

                               

ഷീ ഓട്ടോ സംരംഭകരാകാന്‍ അവസരം,കുടുംബശ്രീയില്‍ നിന്നും ഡ്രൈവിങ് പരിശീലനം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ വനിതകള്‍ക്ക് ഷീ ടാക്‌സി. നിലവില്‍ വാഹനം സ്വന്തമായി ഇല്ലാത്തവര്‍ക്കാണ് അവസരം ലഭിക്കുക.

വായ്പ ലഭിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന വനിതാ വികസന കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ നിന്നാണ്. സബ്‌സിഡി കുടുംബശ്രീയില്‍ നിന്ന് കിട്ടും. ഷീ ഓട്ടോ വാങ്ങാന്‍ കൂടുതൽ ഇളവുകളോടു കൂടി കേരളാ ഓട്ടോമൊബൈല്‍സ് ലിമിറ്റഡില്‍ നിന്നും അവസരം ലഭിക്കും.

ഒക്‌ടോബര്‍ 25നകം താത്പര്യമുള്ളവര്‍ അപേക്ഷ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച്‌ ചീഫ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസര്‍, ദി ജെന്‍ഡര്‍ പാര്‍ക്ക്, എ-17, ബ്രാഹ്‌മിന്‍സ് കോളനി ലെയര്‍, കവടിയാര്‍, തിരുവനന്തപുരം-695003 എന്ന വിലാസത്തില്‍ തപാല്‍ വഴിയോ ഓണ്‍ലൈനായോ അപേക്ഷികുക്ക. ജെന്‍ഡര്‍ പാര്‍ക്കിന്റെ genderpark.gov.in കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കും,അപേക്ഷാ ഫോമിനും നോക്കാം.

0 comments: