2022, ജൂൺ 25, ശനിയാഴ്‌ച

റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് ഉടമകളുടെ ശ്രദ്ധക്ക്; ഈ കാര്യങ്ങൾ ജൂണ്‍ 30ന് മുന്‍പ് നിർബന്ധമായും ചെയ്യണം

 

റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് ഉടമകള്‍ തങ്ങളുടെ റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ജൂണ്‍ 30 ആക്കി. നേരത്തെ മാര്‍ച്ച്‌ 31 ആയിരുന്നു ഇതിനുള്ള അവസാന തീയ്യതിയായി അറിയിച്ചിരുന്നത്. ഇത് പിന്നീട് ജൂണ്‍ 30 വരെ നീട്ടുകയായിരുന്നു.ഭക്ഷ്യവിതരണ വകുപ്പാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് നല്‍കിയത്. കേന്ദ്രസര്‍ക്കാറി​ന്റെ ഒരു രാജ്യം ഒരു റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് എന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം റേഷന്‍ കാര്‍ഡുമായി ആധാര്‍ ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ടത് നിര്‍ബന്ധമാണ്. ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം രാജ്യത്തെ ഏത് സംസ്ഥാനത്തുള്ള റേഷന്‍ കടകളില്‍ നിന്നും നിങ്ങള്‍ക്ക് റേഷന്‍ വാങ്ങാന്‍ സാധിക്കും.

0 comments: