2022, ജൂൺ 25, ശനിയാഴ്‌ച

വ്യോമസേനയിൽ അഗ്നിവീർ ആകാം; അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ

 

അഗ്നിപഥ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വ്യോമസേനയിൽ അഗ്നിവീർ ആയി ചേരാൻ ജൂൺ 24 രാവിലെ 10 മുതൽ ജൂലൈ 5 വൈകുന്നേരം 5 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. വെബ്സൈറ്റ്: agnipathvayu.cdac.in 1999 ഡിസംബർ 29നും 2005 ജൂൺ 29നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം.

ശാരീരിക ക്ഷമത: 6 മിനിറ്റ് 30 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ 1.6 കിലോമീറ്റർ ഓടണം. നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ 10 പുഷ് അപ്, 10 സിറ്റ് അപ്, 20 സ്ക്വാട് എന്നിവയും പൂർത്തിയാക്കണം. വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക്: indianairforce.nic.in സംശയങ്ങൾക്ക് ഫോൺ: 01125694209/ 25699606, ഇ-മെയിൽ: casbiaf@cdac.in. കൊച്ചി: 0484-2427010/ 9188431093

0 comments: