2022, ഓഗസ്റ്റ് 25, വ്യാഴാഴ്‌ച

11-ാം ക്ലാസ് മുതൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം വരെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എൽഐസി എച്ച്എഫ്എൽ വിദ്യാധൻ സ്കോളർഷിപ്പ്.

 


ഇന്ത്യയിലെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന  വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി എൽഐസി ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ (എൽഐസി എച്ച്എഫ്എൽ) ഒരു സിഎസ്ആർ സംരംഭമാണ് എൽഐസി എച്ച്എഫ്എൽ വിദ്യാധൻ സ്കോളർഷിപ്പ്. 10-ാം ക്ലാസ് മുതൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾ വരെ വിവിധ തലങ്ങളിൽ പഠനം നടത്തുന്ന താഴ്ന്ന വരുമാനക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികളെ ശാക്തീകരിക്കുകയാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമിന് കീഴിൽ, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പഠന നിലവാരമനുസരിച്ച് 20000/- വരെ സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കും.ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ (എൽഐസി) ഇന്ത്യ പ്രമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് എൽഐസി ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് (എൽഐസി എച്ച്എഫ്എൽ). വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംരംഭങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ സാമൂഹിക ക്ഷേമ പരിപാടികൾ സംഘടന നടത്തിവരുന്നു.

യോഗ്യത

 • ഇന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത കോളേജ്/സർവകലാശാല/സ്ഥാപനത്തിൽ (2022-23 അധ്യയന വർഷത്തിൽ) 11 ക്ലാസ് ,ബിരുദം ,ബിരുദാനന്തര ബിരുദം എന്നിവയിൽ  ഒന്നാം വർഷത്തിൽ ചേർന്നിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.
 • അപേക്ഷകർ അവരുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പരീക്ഷയിൽ കുറഞ്ഞത് 60% മാർക്ക് നേടിയിരിക്കണം.
 • അപേക്ഷകന്റെ കുടുംബവരുമാനം എല്ലാ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും പ്രതിവർഷം INR 3,60,000 കവിയാൻ പാടില്ല.
 • 2020 ജനുവരി മുതൽ വരുമാനമുള്ള ഏതെങ്കിലും അംഗങ്ങൾ/മാതാപിതാക്കൾ നഷ്‌ടപ്പെട്ടവരോ അല്ലെങ്കിൽ പാൻഡെമിക് സമയത്ത് വരുമാനം/തൊഴിൽ നഷ്‌ടപ്പെട്ടവരോ ആയ, വരുമാനം നേടുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് (മാർ) കോവിഡ് ബാധിതരായ കുട്ടികൾക്ക് മുൻഗണന നൽകും.

സ്കോളർഷിപ് തുക 

 •  11, 12 ക്ലാസുകൾക്ക് - 10000(per year)
 •  യുജി കോഴ്സുകൾക്ക് -15000(per year)
 • ബിരുദാനന്തര ബിരുദ ക്ലാസുകൾക്ക്-20000(per year)

കുറിപ്പ്: ട്യൂഷൻ ഫീസ്, ഹോസ്റ്റൽ ഫീസ്, ഭക്ഷണം, ഇന്റർനെറ്റ്, ഓൺലൈൻ പഠന ഉപകരണം, പുസ്തകങ്ങൾ, സ്റ്റേഷനറി മുതലായവ ഉൾപ്പെടുന്ന അക്കാദമിക് ചെലവുകൾക്കായി മാത്രമേ സ്കോളർഷിപ്പ് ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കാനാകൂ.

സ്കോളർഷിപ്പിനായി ഹാജരാക്കേണ്ട രേഖകൾ

 1. മുൻ വർഷത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മാർക്ക്ഷീറ്റ് 
 2. സർക്കാർ നൽകിയ തിരിച്ചറിയൽ തെളിവ് (ആധാർ കാർഡ്/വോട്ടർ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ്/ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്/പാൻ കാർഡ്)
 3. നിലവിലെ വർഷത്തെ പ്രവേശന തെളിവ് (ഫീസ് രസീത്/പ്രവേശന കത്ത്/സ്ഥാപന തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ്/ബോണഫൈഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്) 
 4. കുടുംബത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധി അറിയാവുന്ന 2 വ്യക്തികളുടെ പരാമർശം ( സ്കൂൾ അദ്ധ്യാപകൻ, ഡോക്ടർ, സ്കൂൾ മേധാവി, കോളേജ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മുതലായവ ആകാം)
 5. അപേക്ഷകന്റെ (അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിതാവിൻറെ) ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ.

എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം :-

സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ചുവടെയുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക:

 • ആദ്യം നിങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന Click here  എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

അപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇങ്ങനെയൊരു അപേക്ഷ ഫോറം പേജിലേക്ക് പോകും.

 • അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുന്നതിന് Apply Now ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക                                                                                                                                                              
 • ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ അപേക്ഷ ഫോമിൽ പൂരിപ്പിക്കുക.
 • ആവശ്യമുള്ള രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.
 • നിബന്ധനകൾക്കും വ്യവസ്ഥകൾക്കുമായി ''Accept'' ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ''Accept'' ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും വിദ്യാർഥികൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിദ്യാർഥികൾ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്. 
 • ശേഷം ''Preview'' ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. വരുന്ന സ്‌ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ച എല്ലാ വിവരവും ശരിയാണെങ്കിൽ, അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാകാൻ ''Submit" ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.


0 comments: