2023, മേയ് 24, ബുധനാഴ്‌ച

kerala Plus two Result 2023- How To Check Result From Mobile-പ്ലസ് ടു ഫലം ഗവണ്മെന്റ് ഔദ്യോഗിമാക്കായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു , ,ഫലം വേഗത്തിൽ അറിയാനുള്ള ലിങ്കുകൾ അറിയാം2023- മാർച്ച് മാസം നടന്ന രണ്ടാം വർഷ ഹയർ സെക്കണ്ടറി വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷ ഫലംഗവണ്മെന്റ് ഔദ്യോഗിമാക്കായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു . വെബ്‌സൈറ്റിൽ 4 മണിയോട് കൂടി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും  ,വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് കൊണ്ട് മൊബൈൽ ഫോണിൽ തന്നെ റിസൾട്ട് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് ,

എങ്ങനെ റിസൾട്ട് പരിശോധിക്കാം 

ആദ്യം നിങ്ങൾ താഴെ നൽകിയ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

Kerala Plus Two Result Checking Link 1-Click Here

Kerala Plus Two Result Checking Link 2- Click Here

Kerala Plus Two Result Checking Link 3-Click Hre

Kerala Plus Two Result Checking Link 4-Click Hereതുടർന്നു വരുന്ന പേജിൽ നിങ്ങൾക് DHSE RESULT-2023/VHSE RESULT 2023, എന്ന് കാണാം ,അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 


ശേഷം നിങ്ങൾക് മുകളിൽ കാണുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു വിൻഡോ തുറന്ന് വരും ,അതിൽ നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ,ജനന തിയ്യതി നൽകി Submit ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ,തുടർന്ന് നിങ്ങൾക് റിസൾട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും School Wise Result 

താഴെ കാണുന്ന വിൻഡോ യിൽ School Wise Result എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ,ശേഷം നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിന്റെ കോഡ് നൽകി SUBMIT ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ,തുടർന്നു വരുന്ന പേജിൽ നിങ്ങൾക് School Result കാണാൻ സാധിക്കും 
How To Find School Code

Kerala Plus Two School Code List-Click Here

How To Know Grade,Grade Percentage , Grade Point, RemarkHow To Calculate Percentage Of Mark 
Plus Two Revaluation Application Process-https://www.klscholarships.com/2021/07/Application-Form-Plus-Two-Revaluation-How-To-Apply.html

0 comments: