2024, ജനുവരി 17, ബുധനാഴ്‌ച

ഹയർ സെക്കന്ററി മോഡൽ പരീക്ഷാ തീയതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു

 ഈ അധ്യായന വർഷത്തെ ഹയർ സെക്കന്ററി മോഡൽ പരീക്ഷാ തീയതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഫെബ്രുവരി 15 -നാണ് പ്ലസ് വൺ, പ്ലസ് ടു ക്ലാസുകൾക്ക് മോഡൽ പരീക്ഷകൾ ആരംഭിക്കുക. ഫെബ്രുവരി 15-ന് തുടങ്ങുന്ന പരീക്ഷ 21-ാം തീയതിയാണ് അവസാനിക്കുക. പരീക്ഷകളുടെ ടൈം ടേബിൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.ഇത് താഴെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു


പ്ലസ് ടു മോഡൽ പരീക്ഷ ടൈം ടേബിൾ  പ്ലസ് വൺ മോഡൽ പരീക്ഷ ടൈം ടേബിൾ 0 comments: