2024, ഫെബ്രുവരി 24, ശനിയാഴ്‌ച

സയൻസ്, ടെക്നോളജി, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മാത്തമാറ്റിക്സ് വിഷയങ്ങളിൽ ബിരുദത്തിന് പഠിക്കുന്ന വനിതാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ്

 

നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നേടാൻ വളരെയധികം താൽപ്പര്യമുള്ള നിരവധി സ്ത്രീകളുണ്ട് .എന്നാൽ ചിലർക്ക് അവരുടെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട്  കാരണം ആ മേഖലയിൽ എത്താൻ സാധിക്കാറില്ല  .എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം തുടരാനുള്ള അവരുടെ സ്വപ്നം അപൂർണ്ണമായി തുടരുന്നു. ഇത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് റോൾസ് റോയ്‌സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി റോൾസ് റോയ്‌സ് ഉന്നതി സ്‌കോളർഷിപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പുതിയ പദ്ധതിക്ക് രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട് .ഈ സ്കീമിന് കീഴിൽ, അർഹരായ   വനിത വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സയൻസ് ,ടെക്നോളജി, എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലകളിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നതിന് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകും.

സ്കോളർഷിപ്പ് യോഗ്യതകൾ

 • അപേക്ഷകൻ ഇന്ത്യൻ പൗരനായിരിക്കണം.
 • അപേക്ഷകർ സയൻസ്, ടെക്നോളജി, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മാത്തമാറ്റിക്സ് (STEM) വിഷയങ്ങളിൽ ബിരുദ (ജനറൽ & പ്രൊഫഷണൽ) കോഴ്സുകൾ പഠിക്കുന്ന  വനിതാ വിദ്യാർത്ഥികളായിരിക്കണം .

 • അപേക്ഷകർ നിലവിൽ എൻറോൾ ചെയ്യുകയും വിദ്യാഭ്യാസം തുടരുകയും വേണം.
 • അപേക്ഷകന്റെ കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനം എല്ലാ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും 4,00,000 (4 ലക്ഷം) രൂപയിൽ കുറവായിരിക്കണം.

 • 10, 12 പരീക്ഷകളിൽ കുറഞ്ഞത് 55 % മാർക്ക് നേടിയിരിക്കണം.

ഹാജരാക്കേണ്ട രേഖകൾ 

 • 10, 12 ക്ലാസുകളിലെ മാർക്ക് ഷീറ്റ്
 • ആധാർ കാർഡ്
 • നിലവിലെ വർഷത്തെ പ്രവേശന തെളിവ് (ഫീ റെസിപ്റ്റ്, അഡ്മിഷൻ കത്ത്, സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഐഡി കാർഡ്)
 • അപേക്ഷകൻറെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്, 
 • ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ
 • മൊബൈൽ നമ്പർ
 • പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ

സ്കോളർഷിപ്പ് തുക 

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഓരോ  വിദ്യർത്ഥിക്കും ഒറ്റത്തവണ നിശ്ചിത സ്കോളർഷിപ്പ് INR 25000 ലഭിക്കും.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മാനദണ്ഡം

ഈ സ്കോളർഷിപ്പിന് കീഴിലുള്ള ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നതിന് ഇനിപ്പറയുന്ന തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്

 • ഒന്നാമതായി, സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി  അക്കാദമിക് മികവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥിയെ  തിരഞ്ഞെടുക്കും
 • തിരഞ്ഞെടുത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്  ടെലിഫോൺ അഭിമുഖമുണ്ടാകും 
 • അതിൽ നിന്ന്  തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ നേരിട്ടുള്ള അഭിമുഖത്തിന് വിളിക്കും.

എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം :-

സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ചുവടെയുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക:

 • ആദ്യം നിങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന APPLY NOW  എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

    അപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇങ്ങനെയൊരു അപേക്ഷ ഫോറം പേജിലേക്ക്       പോകും.


 •  അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുന്നതിന് START APPLICATION  ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 • ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ അപേക്ഷ ഫോമിൽ പൂരിപ്പിക്കുക.
 • ആവശ്യമുള്ള രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.
 • നിബന്ധനകൾക്കും വ്യവസ്ഥകൾക്കുമായി ''Accept'' ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ''Accept'' ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും വിദ്യാർഥികൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിദ്യാർഥികൾ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്. 
 • ശേഷം ''Preview'' ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. വരുന്ന സ്‌ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ച എല്ലാ വിവരവും ശരിയാണെങ്കിൽ, അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാകാൻ ''Submit" ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
ഓർമ്മിക്കേണ്ട പോയിന്റുകൾ
 • സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അപേക്ഷകർ യോഗ്യത പരിശോധിക്കണം.
 • സജീവമായ ഒരു അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കണം, അത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ സജീവമായി തുടരേണ്ടതാണ് 
 • സജീവമായ ഒരു ഇമെയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം.
 • സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി വരെ അപേക്ഷകർ  കാത്തിരിക്കരുത്.
 • സ്കോളർഷിപ്പ് ഫോമുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
 • പൂർണ്ണമായി പൂരിപ്പിച്ച സ്കോളർഷിപ്പ് ഫോം അന്തിമമായി സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിശോധിക്കുക.
 • സ്കോളർഷിപ്പ് ഫോം സമർപ്പിക്കുന്നതിന് ലാപ്ടോപ്പോ ഡെസ്ക്ടോപ്പോ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് മുൻഗണന.

0 comments: