2021, ഏപ്രിൽ 20, ചൊവ്വാഴ്ച

9 ക്ലാസ് 10 ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ് -3500/- രൂപ കിട്ടും ,ഇപ്പോൾ അപേക്ഷ കൊടുക്കാം -IIFL Scholarship For 9 Class To 10 Class 2021 Application

                                        IIFL Scholarship,2021 Girls Scholarship,Government Scholarship list 2021പ്രോഗ്രാമിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ :

സമൂഹത്തിലെ സാമ്പത്തികമായി ദുർബല വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പെൺകുട്ടികളെ സഹായിക്കുന്നതിനായി ഐ‌ ഐ‌ എഫ്‌ എൽ സംഘടനയുടെ ഒരു സംരംഭമാണ് ഐ‌ ഐ‌ എഫ്‌ എൽ സ്കോളർ‌ഷിപ്പ്. ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമിൽ, നിലവിൽ ഒൻപതാം ക്ലാസ് മുതൽ ഗ്രാജുവേഷൻ തലം വരെ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ അക്കാദമിക് ചെലവുകൾ വഹിക്കുന്നതിന് സാമ്പത്തിക സഹായം (ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിനും പത്താം ക്ലാസ്സിനും 3,500 രൂപയും 11 മുതൽ ഗ്രാജുവേഷൻ വരെ 5,000 രൂപയും) സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നു.

ധനകാര്യ സേവന കമ്പനിയായ ഐ‌ഐ‌എഫ്‌എൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സി‌എസ്‌ആർ വിഭാഗമായ ഐ‌ഐ‌എഫ്‌എൽ സംഘടന ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാമൂഹികവും വികസനപരവുമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നേരത്തെ സി‌എസ്‌ആർ സംരംഭങ്ങളുടെ ഭാഗമായി രാജസ്ഥാനിൽ നിരക്ഷരരായ പെൺകുട്ടികൾക്കായി ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടി നടത്തി. അതുപോലെ, പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഗ്രാമീണ ദരിദ്രരും ദുർബലരുമായ സമുദായങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക സാക്ഷരതയും ഉൾപ്പെടുത്തലും സംഘടന  പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. ഫൗണ്ടേഷൻ വിവിധ ദുരന്ത നിവാരണ പരിപാടികളിലും ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സമഗ്രമായ സമീപനത്തോടെ, ഐ‌ഐ‌എഫ്‌എൽ സംഘടന  ദീർഘകാല, ഉയർന്ന ആഘാതം പദ്ധതികളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അത് സുസ്ഥിര മാറ്റം സൃഷ്ടിക്കുകയും ജീവിതത്തെ പരിവർത്തനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.


സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ :

ഒൻപതാം ക്ലാസ്, പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കുള്ള ഐഐഎഫ്എൽ സ്കോളർഷിപ്പ് 2021


അവസാന തീയതി - 30 April 2021 


യോഗ്യതാ വിശദാംശങ്ങൾ :

 • പെൺകുട്ടി ആയിരിക്കണം 
 • അപേക്ഷകർ  ഉറപ്പായും 9 ലും 10ലും പഠിക്കുന്നവർ ആയിരിക്കണം.
 • അപേക്ഷകർ  കഴിഞ്ഞ  പരീക്ഷയിൽ  50% മാർക്കിൽ കൂടുതൽ  നേടിയവർ  ആയിരിക്കണം.
 • വാർഷിക  വരുമാനം  എല്ലാ മേഖലയിൽ  നിന്നും മൂന്ന് ലക്ഷത്തിൽ  താഴെ ആയിരിക്കണം.
 • അപേക്ഷകർ  നിലവിൽ സമസ്ത ചെറുകിട  സാമ്പത്തിക ഉപഭോക്താവോ അല്ലെങ്കിൽ സാധ്യത  ഉള്ളവവരോ ആയിരിക്കണം.
സ്കോളർഷിപ് തുക :-  

INR 3,500/- 

(രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് ഇല്ല)


ആവശ്യമായ  രേഖകൾ :

 • ആധാർ കാർഡ്
 • മുമ്പത്തെ യോഗ്യതാ പരീക്ഷയുടെ മാർക്ക്ഷീറ്റ്
 • നിലവിലെ അക്കാദമിക് വർഷ ഫീസ് രസീത് / ബോണഫൈഡ് ലെറ്റർ / ഐഡി കാർഡ്
 • വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
 • ബാങ്ക് രേഖകൾ (പാസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരം )

നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം
 • ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് താഴെ കാണുന്ന Click Here To Apply എന്ന ഭാഗത്തു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 
                                                      
                                                                   Click Here To Apply


 • ചുവടെയുള്ള ‘APPLY NOW’ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.


 • നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഐഡി ഉപയോഗിച്ച് ബഡ്ഡി 4 സ്റ്റുഡിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് ‘അപേക്ഷാ ഫോം പേജിലേക്ക്’ എത്തുക .
 • നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ  ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ - നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ / മൊബൈൽ / ഫേസ്ബുക്ക് / ജിമെയിൽ  ഉപയോഗിച്ച്  രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക.


 • നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ‘ഐ‌ഐ‌എഫ്‌എൽ സ്‌കോളർ‌ഷിപ്പ്’ അപേക്ഷാ ഫോം പേജിലേക്ക് പുന:പ്രവേശനം  ചെയ്യപ്പെടും.
 • അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുന്നതിന് ‘START APPLICATION ’ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.


 • ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ഫോമിൽ പൂരിപ്പിക്കുക.


 • പ്രസക്തമായ രേഖകൾ അപ്‌ലോഡുചെയ്യുക.


 • 'TERMS AND CONDITIONS' അംഗീകരിച്ച് ‘PREVIEW’ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.
 • അപേക്ഷകൻ പൂരിപ്പിച്ച എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും പ്രിവ്യൂ സ്ക്രീനിൽ ശരിയായി കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കാൻ ‘SUBMIT’ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

അപേക്ഷ പൂർണ്ണമായും സമര്പിച്ചതിനു ശേഷം തുടർന്നുള്ള വെരിഫിക്കേഷൻ ഇമെയിൽ വഴി ലഭിക്കുന്നതാണ്.


0 comments: