2021, ഒക്‌ടോബർ 21, വ്യാഴാഴ്‌ച

Central Sector Scheme Scholarship 2021 Fresh/Renewal Application-കേരളത്തിലെ കോളേജ് / യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാർഥികൾക്ക് 20000/-രൂപ വരെ ലഭിക്കുന്ന സ്കോളർഷിപ് ,അപേക്ഷ ആരംഭിച്ചു ,

 

Central Sector scholarship apply online,css scholarship registration,css scholarship apply online,css scholarship renewal,central sector scholarship application renewal

CSSS സ്കോളർഷിപ്പ് 2021 അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ സെക്ടർ സ്കീം സ്കോളർഷിപ്പ് രജിസ്ട്രേഷൻ നാഷണൽ സ്കോളർഷിപ്പ് പോർട്ടലിൽ (NSP) ലഭ്യമാണ് .മാനവവിഭവശേഷി വികസന മന്ത്രാലയം, ഇന്ത്യയിലെ, താഴ്ന്ന വരുമാനമുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള യോഗ്യതയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്ഉന്നത പഠനചെലവുകൾക്കായി  സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകുന്നു. കോളേജ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഈ പദ്ധതി ലഭ്യമാണ്. സീനിയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷയുടെ ഫലങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സിഎസ്എസ് സ്കോളർഷിപ്പുകൾ നൽകുന്നത്. അതിനാൽ യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് പദ്ധതിയുടെ അവസാന തീയതിക്ക് മുമ്പ് ഓൺലൈനായി രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്താവുന്നതാണ്. CSSS സ്കോളർഷിപ്പ് 2021 അവസാന തീയതികൾ, യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ, സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണം, തുക മുതലായവയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ, മുഴുവൻ ലേഖനവും വായിക്കുക.

യോഗ്യത 

 • അപേക്ഷ നൽകുന്ന കുട്ടിയുടെ പ്രായ പരിധി 18 -25 
 • ഇന്ത്യയിലെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാപനത്തിൽ റെഗുലർ ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി ആയിരിക്കണം( Technical education,medical council of india,dental council of india )
 • പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസിലെ  ബോർഡ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷനിൽ നിന്നുള്ള  സ്ട്രീമിലെ വിജയികളായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ 80 ശതമാനത്തിന് മുകളിലുള്ള അപേക്ഷകർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പിന് അർഹതയുണ്ട്.

 • ഒരു റെഗുലർ കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നവരായിരിക്കണം 
 • പ്രതിവർഷം 8 ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെ കുടുംബ വരുമാനം ആ യിരിക്കണം
 • മറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഫീസ് റീഇംബേഴ്സ്മെന്റും ലഭിക്കരുത്.
 • ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സെൻട്രൽ സെക്ടർ സ്കോളർഷിപ്പ് സ്കീമിന് അർഹതയില്ല.

ചുവടെയുള്ള പട്ടികയിൽ നിന്ന്  വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്  വിവിധ ഘട്ടങ്ങളുടെ തീയതികൾ പരിശോധിക്കാൻ കഴിയും


Event

Dates

Application Opening Date

August 2021

Application Closing Date

30-November-2021

Application Closing date for J&K and Ladakh domicile holders

15 November 2021

Defective Verification closing date

Last week of November 2021

Official Website Link

https://scholarships.gov.in

സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകൾ 

 1. ബാങ്ക് വിശദാംശങ്ങൾക്കായി  അപേക്ഷകന്റെ പേരിലുള്ള  ബാങ്ക് പാസ്ബുക്ക് 
 2. ആധാർ കാർഡ് നമ്പർ (ആധാർ ഇതുവരെ നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ആധാർ എൻറോൾമെന്റ് ഐഡി സ്ലിപ്പ്, വോട്ടർ ഐഡി കാർഡ്, ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്, പാൻ, പാസ്പോർട്ട് മുതലായവ ഉപയോഗിക്കാം
 3. യോഗ്യതയുള്ള അതോറിറ്റി നൽകുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
 4. ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്  (ബാധകമാണെങ്കിൽ)
 5. വൈകല്യ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്  (ബാധകമാണെങ്കിൽ)
 6. ക്ലാസ് 12 മാർക്ക് ഷീറ്റ്

CSSS സ്കോളർഷിപ്പ് 2021 രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രക്രിയ

സെൻട്രൽ സെക്ടർ സ്കോളർഷിപ്പ് സ്കീമിനായുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രക്രിയ വളരെ സൗകര്യപ്രദമാണ്. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എളുപ്പത്തിനായി, MHRD CSS സ്കോളർഷിപ്പ് അപേക്ഷ ഓൺലൈനാക്കി. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ദേശീയ സ്കോളർഷിപ്പ് പോർട്ടലിൽ ഓൺലൈനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാം. CSSS സ്കോളർഷിപ്പിനായി ഓൺലൈനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് അപേക്ഷകർക്ക് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കാവുന്നതാണ്:

 1. ആദ്യം  അപേക്ഷകർ ദേശീയ സ്കോളർഷിപ്പ് പോർട്ടലിൽ സ്വയം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം.https://scholarships.gov.in/


 1. ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്താൻ പേര്, സ്കൂൾ പേര്, കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ, ഇമെയിൽ ഐഡി മുതലായ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും നൽകുക. 
 2. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇമെയിൽ ഐഡിയിൽ  വിദ്യാർത്ഥി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഐഡിയും പാസ്‌വേഡും ഉണ്ടാക്കണം 


 1. ഇപ്പോൾ, അപേക്ഷകർ പുതുതായി സൃഷ്ടിച്ച ഐഡിയും പാസ്‌വേഡും ഉപയോഗിച്ച് എൻ‌എസ്‌പിയിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. 
 2. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറിൽ ഒരു OTP അയക്കും അത് ഉപയോഗിച്ച് ഉദ്യോഗാർത്ഥി അവന്റെ/അവളുടെ പാസ്‌വേഡ് മാറ്റണം.
 3. പാസ്‌വേഡ് മാറ്റിയതിനുശേഷം, അപേക്ഷകരെ അപേക്ഷകന്റെ ഡാഷ്‌ബോർഡ് പേജിലേക്ക് നയിക്കും, അവിടെ അപേക്ഷകർ അപേക്ഷാ പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുന്നതിന് 'Application form ' ക്ലിക്കുചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.
 4. അപേക്ഷാ ഫോമിൽ വ്യക്തിഗത വിശദാംശങ്ങൾ, അക്കാദമിക് വിശദാംശങ്ങൾ, ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിവരങ്ങൾ മുതലായ എല്ലാ നിർബന്ധിത ഫീൽഡുകളും പൂരിപ്പിക്കണം 
 5. അതിനുശേഷം, ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ആവശ്യമായ രേഖകളും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും പാസ്‌പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോയും നിശ്ചിത ഫോർമാറ്റിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണം.
 6. അപേക്ഷാ ഫോം സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, അപേക്ഷാ ഫോമിലെ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും പരിശോധിക്കാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ "Preview " ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം.
 7. ഫോമിലെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ശരിയാണെങ്കിൽ, അവസാനമായി CSS സ്കോളർഷിപ്പിനുള്ള അപേക്ഷാ ഫോം സമർപ്പിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷകൻ "Submit " ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം.
തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ 

ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ രണ്ട് തലങ്ങളിൽ പരിശോധിക്കും:

 1. വിദ്യാർത്ഥി പഠിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തലത്തിൽ 
 2.അതാത് സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് തലത്തിൽ .

ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും പരിശോധിക്കാത്ത അപേക്ഷയെ അസാധുവായി പരിഗണിക്കും.പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ച അപേക്ഷകളിൽ നിന്ന് മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ്  തയ്യാറാക്കും 

CSS സ്കോളർഷിപ്പ് മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് 2021

സ്കോളർഷിപ്പിന് അർഹരായ യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കായി MHRD മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് പുറത്തിറക്കും

 മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ്

 ലിംഗഭേദമനുസരിച്ചു 
(50 ആൺകുട്ടികൾ: 50 പെൺകുട്ടികൾ)

സ്ട്രീമിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി
 (3-സയൻസ്: 2-കൊമേഴ്‌സ്: 1-ഹ്യുമാനിറ്റീസ്)

സാമൂഹിക വിഭാഗത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, 
(SC-15 % / ST-7.5 %, OBC-27 %) 

വ്യക്തിഗത സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡുകളുടെ അനുവദിച്ച ക്വാട്ടയിൽ നിന്ന് വൈകല്യമുള്ളവർക്കായി (PwDs) 5 % തിരശ്ചീന സംവരണം നൽകുന്നു.

CSSS സ്കോളർഷിപ്പ് തുക
 • ബിരുദത്തിന്റെ ആദ്യ മൂന്ന് വർഷത്തെ വാർഷിക സ്കോളർഷിപ്പ് തുക INR 10,000.
 • 5 വർഷത്തെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കോഴ്സിന്റെ (പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റഡീസ്) കാര്യത്തിൽ, 4, 5 വർഷങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രതിവർഷം 20,000 രൂപ നൽകും.
 • വിദ്യാർത്ഥികൾ ബി.ടെക്., തുടങ്ങിയ സാങ്കേതിക കോഴ്സുകൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ബിരുദം വരെ സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകും.
 • ബിരുദാനന്തര തലത്തിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 20,000 രൂപ നൽകുന്നു
CSSS സ്കോളർഷിപ്പ് 2021 

സീനിയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷയുടെ ഫലത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് സെൻട്രൽ സെക്ടർ സ്കീം ഓഫ് സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകുന്നത്.എല്ലാ വർഷവും 82000 പുതിയ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ നൽകുന്നു. ഇതിൽ 41000 ആൺകുട്ടികൾക്കും 41000 പെൺകുട്ടികൾക്കുമാണ്.മൊത്തം സ്കോളർഷിപ്പുകളുടെ എണ്ണം സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡുകളിൽ 18-25 വയസ്സിനിടയിലുള്ള സംസ്ഥാനത്തെ ജനസംഖ്യയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, സിബിഎസ്ഇ, ഐസിഎസ്ഇ എന്നിവയുടെ വിഹിതം വേർതിരിച്ചതിന് ശേഷം, വിവിധ ബോർഡുകളിൽ നിന്ന് വിജയിച്ച നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 50 % പെൺകുട്ടികൾക്കായി നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നു.ഒരു സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സ്കോളർഷിപ്പുകളുടെ എണ്ണം 3: 2: 1 എന്ന അനുപാതത്തിൽ സയൻസ്, കൊമേഴ്സ്,ഹ്യുമാനിറ്റീസ്എന്നിവയിലായിനിജപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു .അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ, സ്കോളർഷിപ്പ് സ്ലോട്ടുകൾ പരസ്പരം മാറ്റാവുന്നതാണ്.

CSSS സ്കോളർഷിപ്പ് 2021 പുതുക്കൽ പ്രക്രിയ

CSS സ്കോളർഷിപ്പ് പരമാവധി 5 വർഷത്തേക്ക് സാധുവാണ്.എന്നിരുന്നാലും, ഈ സ്കീമിന് കീഴിലുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് ഒരേ സ്ട്രീമിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം വരെ വർഷം തോറും പുതുക്കാവുന്നതാണ് (ബിരുദ തലത്തിൽ ബിരുദത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സാങ്കേതിക കോഴ്സുകൾ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒഴികെ).
പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസിൽ (ഉദാ. നിയമം, ഫാഷൻ ടെക്നോളജി മുതലായവ) സ്കൂൾ ബോർഡ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യാത്തഒരുസ്ട്രീമിലേക്ക്പഠനകോഴ്സ്മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ അവന്റെ/അവളുടെ സ്കോളർഷിപ്പ് തുടരാൻ/പുതുക്കാൻ അനുവദിക്കും.
കോളേജ്/പഠന സ്ഥാപനം മാറ്റുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠന കോഴ്സും സ്ഥാപനവും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട സ്കോളർഷിപ്പ് തുടരാനും/പുതുക്കാനും അനുവദിക്കും.

CSSS സ്കോളർഷിപ്പ് റിസർവേഷൻ 

വിവിധ സാമൂഹിക വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കായി CSS സ്കോളർഷിപ്പ് സ്കീമിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന ശതമാനം സീറ്റുകൾ സംവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു:

സംവരണത്തിന്റെ കാറ്റഗറി ശതമാനം
 • പട്ടികജാതിക്കാർ 15%
 • പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർ 7.5%
 • ഒബിസികൾ 27%
 • ശാരീരിക വൈകല്യമുള്ളവർ/ PWD 5% 

2021 ലെ CSSS സ്കോളർഷിപ്പ് സംബന്ധിച്ച പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ

Q1. സെൻട്രൽ സ്കീം ഓഫ് സ്കോളർഷിപ്പിന് (CSS) 2021  എവിടെ അപേക്ഷിക്കാം?

ഉത്തരം: നാഷണൽ സ്കോളർഷിപ്പ് പോർട്ടലിൽ (NSP) CSSS സ്കോളർഷിപ്പിന് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

Q2. എനിക്ക് എന്റെ CSS സ്കോളർഷിപ്പ് പുതുക്കാമോ?

ഉത്തരം: അതെ, എല്ലാ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളും നിറവേറ്റുന്നപക്ഷം, ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ CSS സ്കോളർഷിപ്പ് പുതുക്കാവുന്നതാണ്.

Q3. ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡിൽ നിന്ന് എന്റെ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പൂർത്തിയാക്കി. എനിക്ക് കേന്ദ്ര സ്കോളർഷിപ്പ് സ്കീമിന് അപേക്ഷിക്കാമോ?

ഉത്തരം: അതെ, ബോർഡുകൾ പരിഗണിക്കാതെ, 12 -ാം ക്ലാസ്സിൽ വിജയിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് CSS സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാം.

   

October Scholarship List

Link

District Merit Scholarship 2021 

Click Here

List Of Scholarship You Can Apply Before
October 30


Click Here

SBI Suraksha Scholarship 9 class to-degree

Click Here

kotak shiksha scholarship 1 to Degree class

Click Here

Suvarna Jubilee Scholarship 2021 

Click Here0 comments: