2022, ജനുവരി 27, വ്യാഴാഴ്‌ച

ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ നിരവധി തസ്തികകളിൽ ഒഴിവ്. 63000 രൂപ വരെ ശമ്പളം

 പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ അഹമ്മദ്‌നഗറിലുള്ള മെക്കനൈസ്ഡ് ഇൻഫൻട്രി റെജിമെന്റൽ സെന്ററിന്റെ കീഴിലുള്ള നിരവധി തസ്തികകളിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ ആർമി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് – indianarmy.nic.in വഴി അപേക്ഷിക്കാം. എഴുത്തുപരീക്ഷ, പ്രാക്ടിക്കൽ, സ്കിൽ ടെസ്റ്റ് എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. 2022 ഫെബ്രുവരി 22 ആണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി.ഒഴിവുകൾ ,ശമ്പളം ,യോഗ്യത എന്നിവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു 

തസ്തിക 

ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം 

ശമ്പളം

യോഗ്യത 

കുക്ക് 

11 (UR-7, SC-1, OBC-2, EWS-1)

19,900 – 63,200 രൂപ

അപേക്ഷകർ ഇന്ത്യൻ പാചകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവോടെ പത്താം ക്ലാസ് വിജയിച്ചിരിക്കണം

വാഷർമാൻ

3 (UR-3)

18,000 – 56,900 രൂപ

അപേക്ഷകർ പത്താം ക്ലാസ് വിജയിച്ചിരിക്കണം

സഫായിവാല (എംടിഎസ്) – ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്ന് അപേക്ഷകർ പത്താം ക്ലാസ് പാസായിരിക്കണം


സഫായിവാല

13 (UR-8, SC-1, OBC-3, EWS-1)

18,000 – 56,900 രൂപ

ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്ന് അപേക്ഷകർ പത്താം ക്ലാസ് പാസായിരിക്കണം

ബാർബർ

7 (UR-5, SC-1, OBC-1)

18,000 – 56,900 രൂപ

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പത്താം ക്ലാസ് പാസായിരിക്കണം

LDC (HQ)

7 (UR-5, SC-1, OBC-1)

19,900 – 63,200 രൂപ

അപേക്ഷകർ 12-ാം ക്ലാസ് പാസായിരിക്കണം, കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ മിനിറ്റിൽ 35 വാക്കുകളും ഹിന്ദിയിൽ മിനിറ്റിൽ 30 വാക്കുകളും ടൈപ്പിംഗ് വേഗത.

LDC (MIR)

4 (UR-3, OBC-1)

19,900 – 63,200 രൂപ

അപേക്ഷകർ 12-ാം ക്ലാസ് പാസായിരിക്കണം, കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ മിനിറ്റിൽ 35 വാക്കുകളും ഹിന്ദിയിൽ മിനിറ്റിൽ 30 വാക്കുകളും ടൈപ്പിംഗ് വേഗത.

0 comments: