2022, ജൂലൈ 5, ചൊവ്വാഴ്ച

ഗാര്‍ഹിക പാചക വാതകവില വീണ്ടും വര്‍ധിപ്പിച്ചു, കൂട്ടിയത് 50 രൂപ

 

രാജ്യത്ത് ഗാര്‍ഹിക പാചക വാതക സിലിണ്ടറിന്‍റെ വില വീണ്ടും വര്‍ധിപ്പിച്ചു. ഗാര്‍ഹിക സിലിണ്ടറിന് 50 രൂപയാണ് വര്‍ധിപ്പിച്ചത്.ഇതോടെ സിലിണ്ടറിന്‍റെ വില 1060 ആയി. 1010 രൂപയായിരുന്നു നിലവിലെ വില.അതേസമയം, വാണിജ്യ ആവശ്യത്തിനുള്ള സിലിണ്ടറിന്‍റെ വില കുറഞ്ഞു. 8.50 രൂപ കുറഞ്ഞ് 2027 രൂപയായി. നിലവില്‍ 2035.50 രൂപയായിരുന്നു വില.ഒരാഴ്ച മുൻപ്  വാണിജ്യ ആവശ്യത്തിനുള്ള സിലിണ്ടറിന്‍റെ വില 135 രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു.

0 comments: