2022, ഓഗസ്റ്റ് 17, ബുധനാഴ്‌ച

പ്ലസ് വൺ റീ-വാല്യൂവേഷൻ അപേക്ഷ നൽകുന്നതെങ്ങനെ?

സംസ്ഥാനത്തെ ഹയർസെക്കണ്ടറി / വൊക്കേഷണൽ ഹയർസെക്കണ്ടറി ഒന്നാം വർഷ പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 2022 ജൂൺ മാസം നടന്ന പരീക്ഷയുടെ ഫലമാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകളുടെ പുനർമൂല്യനിർണയത്തിനും ഫോട്ടോകോപ്പി ചെയ്യുന്നതിനും ആവശ്യമെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും അപേക്ഷിക്കാം.പുനർമൂല്യ നിർണയം, സൂക്ഷ്മ പരിശോധന എന്നിവയ്ക്കായി ഈ മാസം 23 വരെ വരെ അപേക്ഷിക്കാം. ഉത്തരക്കടലാസിന്റെ പകർപ്പ് കിട്ടാനും ഓഗസ്റ്റ് 23 വരെ അപേക്ഷ നൽകാം. വൈകീട്ട് 4 മണിക്ക് മുമ്പായി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പലിനാണ് അപേക്ഷ നൽകേണ്ടത്. 

പ്ലസ് വൺ റീ-വാല്യൂവേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ ?

എത്ര പേപ്പറുകൾ പുനർമൂല്യനിർണയം നടത്താം? 

ഒന്നാം വർഷ പരീക്ഷയിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ പേപ്പറുകളും പുനർമൂല്യനിർണയം നടത്തുകയോ ഫോട്ടോകോപ്പി ചെയ്യുകയോ ആവശ്യമെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മപരിശോധന നടത്തുകയോ ചെയ്യാം.

ഫോട്ടോകോപ്പിയും സ്ക്രൂട്ടണിയും(സൂക്ഷ്മപരിശോധന)  തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? 

മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും ഉത്തരത്തിനായി ഉത്തരക്കടലാസ് പരിശോധിക്കുന്ന പരിശോധനയാണ് പ്രധാനമായും സൂക്ഷ്മപരിശോധന(സ്ക്രൂട്ടണി).അതേസമയം, പുനർമൂല്യനിർണയം എന്നത് ഇതിനകം പരിശോധിച്ച് ഗ്രേഡ് ചെയ്ത ഉത്തരക്കടലാസിന്റെ മൂല്യനിർണ്ണയമാണ്. . സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്‌ക്കൊപ്പം പുനർമൂല്യനിർണയ വേളയിൽ ഉത്തരങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കും. പുനർമൂല്യനിർണയ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ, എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോർട്ടൽ വഴി വിദ്യാർത്ഥികളെ അറിയിക്കുകയും അവർക്ക് പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകുകയും ചെയ്യും. 

2022-ലെ പ്ലസ് വൺ പുനർമൂല്യനിർണയത്തിന് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം? 

പുനർമൂല്യനിർണയം/ഫോട്ടോകോപ്പി/സൂക്ഷ്മപരിശോധന എന്നിവയ്ക്കായി ഒരു പ്രത്യേക അപേക്ഷാഫോം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ നിന്നും അപേക്ഷാ ഫോറം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ശേഷം പരീക്ഷ എഴുതിയ സ്കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പലിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം. 

APPLICATION FOR PLUS ONE REVALUATION

APPLICATION FORM FOR PLUS ONE SCRUTINY

APPLICATION FORM FOR PLUS ONE PHOTOCOPY

ഫീസ് 

  • പുനർമൂല്യനിർണയം - ഒരു പേപ്പറിന് 500.00/-
  • സൂക്ഷ്മപരിശോധന -  പേപ്പറിന് 100.00/-,
  •  ഫോട്ടോകോപ്പി - ഒരു പേപ്പറിന് 300.00/-. 

പുനർമൂല്യനിർണയ ഫീസ് എങ്ങനെ റീഫണ്ട് ചെയ്യാം? 

സ്കൂളുകളുടെ പിഡി അക്കൗണ്ടിൽ ഇതിനകം നിക്ഷേപിച്ച പുനർമൂല്യനിർണയ ഫീസിൽ നിന്ന് 10% അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് നേടിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പ്രിൻസിപ്പൽ റീവാലുവേഷൻ ഫീസ് തിരികെ നൽകണം. 

ഓർമ്മിക്കേണ്ട തീയതി

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി 23-08-2022 ആണ്. 

0 comments: