2023, ഓഗസ്റ്റ് 3, വ്യാഴാഴ്‌ച

സ്കൂൾ, യുജി, പിജി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്ക് പരിവർത്തനത്തിന്റെ ഐഎസ്എസ് സ്കോളർഷിപ്പ്-HDFC Bank Parivartan Scholarship 2023-Apply Now

 

സ്കൂൾ, യുജി, പിജി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്ക് പരിവർത്തനത്തിന്റെ ഐഎസ്എസ് സ്കോളർഷിപ്പ് 2023 -24 ലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

സ്കോളർഷിപ്പിനെക്കുറിച്ച്

സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുടെ നേട്ടങ്ങൾ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലേക്കും ഒഴുകുന്നതായി എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്ക് വിശ്വസിക്കുന്നു. സമൂഹത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവുമായ വികസനത്തിന് കാരണമാകുന്ന പ്രധാന ഇടപെടലുകളിൽ ഒന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസം.സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹികമായും പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യത്തോടെ വിദ്യാഭ്യാസം, ഉപജീവന പരിശീലനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ബാങ്ക് വിവിധ പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. വ്യക്തിഗത/സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇടക്കാല പിന്തുണ നൽകുന്നതിന് ‘എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്രൈസിസ് സ്‌കോളർഷിപ്പ് സപ്പോർട്ട്’ (ഐഎസ്എസ്എസ്) പ്രോഗ്രാം വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു.എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്കിന്റെ സാമൂഹ്യ സേവന പദ്ധതിയായ പരിവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പുതിയ സ്‌കോളർഷിപ്പ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നു. സ്‌കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പുറമേ ഡിഗ്രീ, പിജി, ഡിപ്ലോമ കോഴ്‌സുകൾ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ സ്‌കോളർഷിപ്പ് പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളാകുവാൻ സാധിക്കും.

യോഗ്യത 

 • ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് മാത്രം
 • വിദ്യാർത്ഥികൾ നിലവിൽ 1 മുതൽ 12 വരെ ക്ലാസുകളിൽ സ്വകാര്യ, സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ-എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളിൽ പഠിക്കുന്നവരായിരിക്കണം.
 • വ്യക്തിഗത / കുടുംബ പ്രതിസന്ധികൾ കാരണം ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ബിരുദം, ബിരുദാനന്തര കോഴ്സുകളിൽ (മുഴുവൻ സമയ / പാർട്ട് ടൈം ഡിഗ്രി / ഡിപ്ലോമ / കോഴ്സുകൾ) പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ
 • അപേക്ഷകർ മുമ്പത്തെ യോഗ്യതാ പരീക്ഷയിൽ കുറഞ്ഞത് 55% മാർക്കോടെ വിജയിച്ചിരിക്കണം.
 • കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനം 2.5 ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെയോ അതിന് തുല്യമോ ആയിരിക്കണം.
 • കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടയിൽ ഉണ്ടായ വ്യക്തിപരമോ കുടുംബപരമോ ആയ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന അപേക്ഷകർക്ക് മുൻഗണന നൽകും

സ്കോളർഷിപ് തുക 

 • ക്ലാസ് 1 മുതൽ 6 വരെ - INR 15,000 
 • 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ക്ലാസുകൾക്ക് - 18,000 രൂപ
 • ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾക്ക് - INR 20,000 
 •  യുജി കോഴ്സുകൾക്ക് -20000 
 • PG കോഴ്സുകൾക്ക് - INR 35,000

കുറിപ്പ്: ട്യൂഷൻ ഫീസ്, ഹോസ്റ്റൽ ഫീസ്, ഭക്ഷണം, ഇന്റർനെറ്റ്, ഓൺലൈൻ പഠന ഉപകരണം, പുസ്തകങ്ങൾ, സ്റ്റേഷനറി മുതലായവ ഉൾപ്പെടുന്ന അക്കാദമിക് ചെലവുകൾക്കായി മാത്രമേ സ്കോളർഷിപ്പ് ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കാനാകൂ.

സ്കോളർഷിപ്പിനായി ഹാജരാക്കേണ്ട രേഖകൾ

  1. പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ
  2. മുൻ വർഷത്തെ മാർക്ക് ഷീറ്റുകൾ (2022-23) ( ശ്രദ്ധിക്കുക : നിങ്ങൾക്ക് 2022-2023 സെഷനിൽ മാർക്ക് ഷീറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ, 2021-22 സെഷനിലെ മാർക്ക് ഷീറ്റ് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.)
  3. ഐഡന്റിറ്റി പ്രൂഫ് (ആധാർ കാർഡ്/വോട്ടർ ഐഡി/ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്) 
  4. നിലവിലെ വർഷത്തെ പ്രവേശന തെളിവ് (ഫീസ് രസീത്/അഡ്മിഷൻ ലെറ്റർ/സ്ഥാപന ഐഡി കാർഡ്/ബോണഫൈഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്) (2022-23)
  5. അപേക്ഷകന്റെ ബാങ്ക് പാസ്ബുക്ക്
  6. വരുമാന തെളിവ് (ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന മൂന്ന് തെളിവുകളിൽ ഏതെങ്കിലും)
  • ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അധികാരി /വാർഡ് കൗൺസിലർ/നൽകുന്ന വരുമാന രേഖ
  • തഹസിൽദാർ നൽകിയ വരുമാന രേഖ
  • 7.സത്യവാങ്മൂലം8.
  • കുടുംബ/വ്യക്തിപരമായ പ്രതിസന്ധിയുടെ തെളിവ് (ബാധകമെങ്കിൽ)
       നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

       സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ചുവടെയുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക:

       • ആദ്യം നിങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന Click here  എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

       • അപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ  അപേക്ഷ ഫോറം പേജിലേക്ക് പോകും.
       • അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുന്നതിന് Apply Now ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.                                                                                                                       ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ അപേക്ഷ ഫോമിൽ പൂരിപ്പിക്കുക
       • ആവശ്യമുള്ള രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.
       • നിബന്ധനകൾക്കും വ്യവസ്ഥകൾക്കുമായി ''Accept'' ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ''Accept'' ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും വിദ്യാർഥികൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിദ്യാർഥികൾ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്. 
       • ശേഷം ''Preview'' ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. വരുന്ന സ്‌ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ച എല്ലാ വിവരവും ശരിയാണെങ്കിൽ, അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാകാൻ ''Submit" ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
       അവസാന തീയതി :സെപ്തംബർ 30 

       0 comments: