2024, ഫെബ്രുവരി 8, വ്യാഴാഴ്‌ച

കീം 2023-'24 ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കണം

 


2023-24 അധ്യയന വർഷത്തെ കീം (എൻജിനിയറിങ്/ആർക്കിടെക്ചർ) പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമ്മിഷണർക്ക് ഫീസ് ഒടുക്കിയിട്ടുള്ളവരില്‍ റീഫണ്ടിന് അർഹതയുള്ള വിദ്യാർഥികള്‍ക്ക് തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വഴി തിരികെ നല്‍കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ ആരംഭിച്ചു.അർഹതയുള്ളവരുടെ വിവരങ്ങള്‍ വെബ്സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാർഥികള്‍ www.cee.kerala.gov.in ലെ 'KEAM 2023 Candidate Portal' എന്ന ലിങ്കില്‍ പ്രവേശിച്ച്‌ 'Submit Bank Account Details' എന്ന മെനു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അവരവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങള്‍ ഫെബ്രുവരി 12-ന് വൈകീട്ട് അഞ്ചിനുള്ളില്‍ സർപ്പിക്കണം. വിശദ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമ്മിഷണറുടെ വെബ്സൈറ്റിലെ വിജ്ഞാപനം കാണുക.

0 comments: