2024, ഫെബ്രുവരി 11, ഞായറാഴ്‌ച

മോഡല്‍ റസിഡൻഷ്യല്‍ സ്‌കൂള്‍ പ്രവേശനം:20 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

 


പട്ടികജാതി വികസനവകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള പുന്നപ്ര-ആലപ്പുഴ(ഗേള്‍സ്),കീഴ്മാട്-ആലുവ (ബോയ്സ് ), തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ചേലക്കര(ബോയ്സ്) ,വടക്കാഞ്ചേരി (ബോയ്സ്),,പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കുഴല്‍മന്ദം(ബോയ്സ് ),തൃത്താല (ഗേള്‍സ്) കോഴിക്കോട്- മരുതോങ്കര(ബോയ്സ് ),കാസർകോട് -വെള്ളച്ചാല്‍ (ബോയ്സ് ) എന്നീ എട്ടു മോഡല്‍ റസിഡൻഷ്യല്‍ സ്‌കൂളുകളിലേക്ക് 2024-25 വർഷത്തെ അഞ്ചാം ക്ലാസിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.പട്ടികവർഗ്ഗത്തില്‍പ്പെട്ട രണ്ടു ലക്ഷം രൂപയില്‍ താഴെ വരുമാനമുള്ള മാതാപിതാക്കളുടെ കുട്ടികള്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. എഴുത്തുപരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. പരീക്ഷാതീയതിയും സമയവും പിന്നീട് അറിയിക്കും. അപേക്ഷാഫോം ജില്ലാ ബ്ലോക്ക് പട്ടികജാതി വികസനഓഫീസുകളില്‍ ലഭിക്കും. അവസാനതീയതി ഫെബ്രുവരി 20.

0 comments: