2021, ജനുവരി 20, ബുധനാഴ്‌ച

നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് :വോട്ടർ പട്ടിക ഇന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും, ലഭിച്ച അപേക്ഷകൾ 9.67 ലക്ഷം തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള അന്തിമ വോട്ടർപട്ടിക ഇന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. പുതിയ അപേക്ഷകൾ പരിശോധിച്ച് അർഹരായവരെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പട്ടികയാണ് ഇന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. നിലവിലെ കരട് വോട്ടർപട്ടികയിൽ 2,63,08,087 വോട്ടർമാരാണുള്ളത്. ഈ മാസം ഒന്നു മുതൽ ലഭിച്ച പേര് ചേർക്കൽ, തിരുത്തൽ അപേക്ഷകൾ തുടങ്ങിയവ ഇന്ന് പരിശോധിച്ച് തുടങ്ങും. ഇവരെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള അനുബന്ധ പട്ടിക നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക പിൻവലിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതിക്ക് 10 ദിവസം മുമ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.

 പേര് ചേർക്കാനും,വിലാസം മാറ്റാനും തെറ്റുതിരുത്താനുമായി കമ്മീഷന് ലഭിച്ചത് 9.67 ലക്ഷം അപേക്ഷകളാണ്. ഇതിൽ 7.58 ലക്ഷം അപേക്ഷകളും പുതുതായി പേര് ചേർക്കാൻ ഉള്ളതായിരുന്നു. പുതിയ വോട്ടർമാർക്കും സ്ഥലംമാറ്റവും തിരുത്തലും വരുത്തിയ വോട്ടർമാർക്കും തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് നൽകുന്നതായിരിക്കും. അപേക്ഷിച്ച് 60 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫീസർമാർ  (BLO) തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് കൈമാറണമെന്നാണ് ചട്ടം. കാർഡ് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ വോട്ടർമാർക്ക് ബിഎൽഒമാരെ വിളിക്കാവുന്നതാണ്. പേരുചേർക്കാൻ www.ceo.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.


0 comments: