2021, ജനുവരി 17, ഞായറാഴ്‌ച

കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ലെ പത്താം തരം ക്ലാസുകൾക്ക് ഇന്ന് അന്ത്യം ; ഇനിമുതൽ റിവിഷൻ ക്ലാസുകൾ


തിരുവനന്തപുരം : കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസമേഖലയും ഒരുപാട് ബാധിച്ചിരുന്നു. ജൂൺ ഒന്നുമുതൽ കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ലൂടെ ആരംഭിച്ച ഫസ്റ്റ് ബെൽ ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസ്സുകളിലെ എസ്എസ്എൽസി യുടെ ക്ലാസുകൾ നാളത്തോടെ  പൂർത്തിയാകും.  പത്താംക്ലാസിലെ ഫോക്കസ് ഏരിയ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയ മുഴുവൻ ക്ലാസ്സുകളുടെയും സംപ്രേഷണം  നാളെ അവസാനിക്കുന്നത്  ആയിരിക്കും. ആവശ്യക്കാർക്ക് മുഴുവൻ ക്ലാസ്സുകളും, അവയുടെ എപ്പിസോഡ് നമ്പറും അദ്ധ്യായങ്ങളും www.firstbell.kite.kerala.gov.in എന്ന പോർട്ടലിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എസ്എസ്എൽസി പൊതു പരീക്ഷക്കുള്ള ഫോക്കസ്  ഏരിയ വിഭാഗത്തിൽ ഓരോ വിഷയത്തിനും ഏതേത് ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസ്സുകൾ ആണ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നത് സമയദൈർഘ്യം നൽകിയും  എപ്പിസോഡുകൾ തിരിച്ചും കുട്ടികൾക്ക് വീണ്ടും എളുപ്പത്തിൽ കാണുന്നതിനും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും പോർട്ടലിൽ പ്രത്യേക ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

 ഫെബ്രുവരി ആദ്യം മുതൽ പരീക്ഷക്ക് സഹായകമാകുന്ന വിധം ഫോക്കസ് ഏരിയകളിൽ ഊന്നി ഓരോ വിഷയത്തിനും ഒന്നര മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള പത്താംക്ലാസിലെ റിവിഷൻ ക്ലാസുകൾ കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സിൽ സംപ്രേഷണം നടത്തുമെന്ന് സി ഇ ഒ കെ അൻവർ സാദത്ത് അറിയിച്ചു. 1166 ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസുകളാണ്  പത്താം ക്ലാസിന് മാത്രമായി ഫസ്റ്റ് ബെൽ എന്നതിന്റെ  ഭാഗമായി തയ്യാറാക്കിയത്.  ജനറൽ തമിഴ് കന്നട മീഡിയങ്ങളിലായാണ് ക്ലാസുകൾ തയ്യാറാക്കിയത്.


0 comments: