2021, ഫെബ്രുവരി 20, ശനിയാഴ്‌ച

പെൻഷൻ കൈപറ്റുന്നവർക്ക് 1000 രൂപ കൂടുതൽ ലഭിക്കും ;മന്ത്രി തോമസ് ഐസക്തിരുവനന്തപുരം: 80 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള സർവീസ് പെൻഷൻ കൈപറ്റുന്നവർക്ക് പ്രതിമാസം 1,000 രൂപ അധികം നൽകാനുള്ള ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശ ഒടുവിൽ സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചു. ഫെബ്രുവരി 10 ന് ചേർന്ന മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ മറ്റെല്ലാ ശുപാർശകൾക്കും സർക്കാർ അംഗീകാരം നൽകിയെങ്കിലും അധിക പെൻഷൻ നൽകാനുള്ള നിർദേശം പിൻവലിക്കുകയായിരുന്നു.

എന്നാൽ ഇത് പെൻഷൻ കൈപറ്റുന്നവർക്കിടയിൽ വലിയ അതൃപ്തിയാണുണ്ടാക്കിയത്. ഇത് മനസിലാക്കിയ ധനമന്ത്രി ഡോ. ടി. തോമസ് ഐസക് പെൻഷൻ പുനരവലോകനത്തിനുള്ള ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു.തുടർന്ന് 80 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്ക് അധിക പെൻഷൻ നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഫയൽ കൈമാറി. മുഖ്യമന്ത്രി ഒപ്പിട്ട ഫയൽ എത്തുന്നതോടെ 1,000 രൂപ കൂടി വർധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള തിരുത്തിയ ഉത്തരവ് ധനകാര്യ വകുപ്പ്  ഉടൻ പുറത്തിറക്കും.

ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ അധിക പെൻഷൻ തുക വിതരണം ചെയ്ത് തുടങ്ങിയേക്കും. അതേസമയം കിടപ്പുരോഗികളും മറവിരോഗികളുമായ മാതാപിതാക്കളെ പരിപാലിക്കുന്നതിനായി ശമ്പള കമ്മിഷൻ നിർ‌ദേശിച്ച ഒരു വർഷത്തെ അവധി അനുവദിക്കാത്തത് ജീവനക്കാർക്കിടിയിൽ അതൃപ്തി വളരാൻ കാരണം ആയിട്ടുണ്ട്.

0 comments: