2022, ജനുവരി 24, തിങ്കളാഴ്‌ച

നിങ്ങൾക്ക് എൽപിജി സബ്സിഡി ഇതുവരെ ലഭിച്ചില്ല? ഇക്കാര്യം ഉടൻ ചെയ്യൂ, പണം അക്കൗണ്ടിൽ എത്തും

 

LPG സിലിണ്ടറുകളുടെ വില കൂടിവരികയാണ്. ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ സബ്‌സിഡി ലഭിക്കുന്നത് സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ്. സബ്‌സിഡിയുടെ പൂർണ്ണമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ നമുക്കറിയാം.നിങ്ങൾക്ക് എൽപിജി സബ്‌സിഡി ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന് കാരണം നിങ്ങൾ ഈ പരിധിയിൽ വരാത്തതായിരിക്കാം. ഇനി LPG സിലിണ്ടറിന്റെ സബ്‌സിഡി നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടെത്താനുള്ള വഴി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിനായി നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയും പോകേണ്ടയോ അല്ലെങ്കിൽ  ആരോടെങ്കിലും ചോദിക്കേണ്ടതായ ആവശ്യമോയില്ല.  ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് ഓൺലൈനിൽ വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാം. ഈ രീതി വളരെ എളുപ്പമാണ്.

1. ഇതിനായി ആദ്യം https://www.mylpg.in/ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.2. ശേഷം വലതുവശത്ത് മൂന്ന് കമ്പനികളുടെ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകളുടെ ഫോട്ടോ നിങ്ങൾ കാണും.

3. നിങ്ങളുടെ സേവന ദാതാവിന്റെ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിന്റെ ഫോട്ടോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

4. ഇതിനുശേഷം ഒരു പുതിയ വിൻഡോ തുറക്കും അതിൽ നിങ്ങളുടെ ഗ്യാസ് സേവന ദാതാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ കാണും.5- മുകളിൽ വലതുവശത്ത് സൈൻ-ഇൻ, പുതിയ ഉപയോക്താവ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകും, അത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

6. നിങ്ങളുടെ ഐഡി ഇതിനകം സൃഷ്‌ടിച്ചതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സൈൻ-ഇൻ ചെയ്യണം.

7-ഐഡി ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഉപയോക്താവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം.

8. ഇതിനുശേഷം തുറക്കുന്ന വിൻഡോയിൽ വലതുവശത്ത് View Cylinder Booking History എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകും, അത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

9- ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സബ്‌സിഡി ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാണ് കഴിയും

10- സബ്‌സിഡി ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ 18002333555 എന്ന ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറിൽ പരാതിപ്പെടാം.

സബ്സിഡി നിന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ 

പലർക്കും ഇപ്പോൾ എൽപിജി  സിലിണ്ടറുകൾക്ക് സർക്കാർ സബ്‌സിഡി ലഭിക്കുന്നില്ല അതിന് കാരണം നിങ്ങളുടെ ആധാർ ലിങ്ക് ചെയ്യാത്തതായിരിക്കാം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വാർഷിക വരുമാനം 10 ലക്ഷം രൂപയോ അതിൽ കൂടുതലോ ഉള്ള ആളുകളെ സർക്കാർ സബ്‌സിഡിയുടെ പരിധിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നു.  അതായത് ഇവർക്ക് സബ്‌സിഡി നൽകുന്നില്ല.  അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ വരുമാനം 10 ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സിഡിക്ക് അർഹനല്ല. കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ വരുമാനം 10 ലക്ഷത്തിൽ താഴെയാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവോ സമ്പാദിക്കുകയും ഇരുവരുടെയും വരുമാനം 10 ലക്ഷമോ അതിൽ കൂടുതലോ ആണെങ്കിലും സബ്‌സിഡി ലഭിക്കില്ല.

0 comments: