2024, ഫെബ്രുവരി 3, ശനിയാഴ്‌ച

യു കെയില്‍ പഠനം നടത്താൻ ഇന്ത്യന്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് 75000 പൗണ്ട് വരെയുള്ള ഗ്രാന്റിനായി ഇപ്പോള്‍ അപേക്ഷിക്കാം

 

അടുത്തിടെ യു കെയില്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച പുതിയ വിസ നിയമങ്ങള്‍, ഇന്ത്യക്കാർ ഉഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വിദേശ വിദ്യാർത്ഥികള്‍ക്ക് ഒട്ടും ആശാവഹമല്ലാതിരുന്ന വാർത്തകളാണ് സമാനിച്ചത്.വിദേശ വിദ്യാർഥികളുടെയും അവർ മുഖാന്തിരം ഇവിടേക്ക്‌ വരുന്ന ആശ്രിതരുടെയും മൈഗ്രേഷൻ തോത് ക്രമാതീതമായി വർധിച്ചെന്ന കാരണം ചൂണ്ടിക്കട്ടിയായിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥി വിസ നിയമങ്ങളില്‍ സർക്കാർ കാതലായ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തിയത്.

ഇന്ത്യക്കാർ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സ്വപ്ന രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ പ്രധാന പേരുള്ള രാജ്യമാണ് യു കെ. ഇപ്പോള്‍ വിദേശ പഠനം ലക്ഷ്യം വെയ്ക്കുന്ന വിദേശ വിദ്യാർത്ഥികളെ ആകർഷിക്കാൻ ഗ്രാന്റ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പുതിയ പദ്ധതികളാണ് യു കെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. യുകെയും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള നൂതനമായ കലാ - സാംസ്‌കാരിക സഹകരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പദ്ധതികള്‍ രൂപകല്‍പ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

ഒരു മില്യണ്‍ പൗണ്ട് വരെയുള്ള ഗ്രാന്റ് അപേക്ഷകള്‍ സ്വീകരിച്ച്‌ തുടങ്ങിയതായി ബ്രിട്ടീഷ് കൗണ്‍സില്‍ അറിയിച്ചു. യു കെ നടപ്പില്‍ വരുത്തുന്ന പുതിയ പഠന പദ്ധതി പ്രകാരം, ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികള്‍ക്ക് 75000 പൗണ്ട് വരെയുള്ള ഗ്രാൻ്റിന് ഇപ്പോള്‍ അപേക്ഷിക്കാവന്നതാണ്. യു കെയും പങ്കാളി രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അന്തർദേശീയ സഹകരണം സാധ്യമാക്കുന്ന പദ്ധതികള്‍ക്കാണ് ഈ ഗ്രാൻ്റ് നല്‍കുന്നത്. അപേക്ഷകന്റെ താല്‍പര്യത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള വിഷയങ്ങള്‍ പ്രോജക്റ്റുകള്‍ക്കായി തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്.

ഗ്രാന്റോടുകൂടി യു കെയില്‍ പഠനം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദേശ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സ്വപ്നങ്ങള്‍ക്ക് ചിറക് വിരിക്കാൻ സഹായകരമാകുന്ന പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയുടെ അപേക്ഷാ നടപടികള്‍ ജനുവരി 31 മുതല്‍ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻഫർമേഷൻ സെഷൻ ഫെബ്രുവരി 13, 14 തീയതികളില്‍ നടക്കും. അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ഏപ്രില്‍ 30 വരെ ആണ്.

അപേക്ഷകർക്ക് https://www.britishcouncil.org/arts/international-collaboration-grants എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴി അപേക്ഷകള്‍ നല്‍കുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങള്‍ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

0 comments: